Til hovedinnhold

Lykken er fast stilling!

Hovedtillitsvalgt Jørgen Jarl og helsefagarbeider Ngueji-Annie Empika deler en god historie. Det lønner seg å være medlem i fagforbundet.

Hovedtillitsvalgt Jørgen Jarl og helsefagarbeider Ngueji-Annie Empika deler en god historie. Det lønner seg å være medlem i fagforbundet. (Foto: Randi Tevik)

– Jeg tror det nesten ikke ennå, sier hjelpepleieren som gikk fra ringevakter til 80 prosent fast stilling i løpet av kort tid.

17.06.2016 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 12.10.2020

Tillitsvalgte i Fagforbundet kommer tett på mennesker med sterke historier. Fagforbundet-medlem Ngueji-Annie Mpika i Sarpsborg, er en av dem. 

Var stressa og redd

Det er rørende å sitte sammen med hovedtillitsvalgt Jørgen Jarl og helsefagarbeider Ngueji-Annie Mpika når de forteller gladhistorien om Annie som hadde det vanskelig med bare ringevakter, ingen forutsigbarhet og ingen fast inntekt. Hun var stressa og redd for å bli syk, redd for hvordan det skulle gå med barna og redd for å si nei til vakter. Redningen kom da hun tok kontakt med fagforeninga.

– Det reddet meg og hele familien min, forteller Mpika.

Imponerende resultat

I Sarpsborg er Fagforbundet store og har god kontakt med medlemmene og arbeidsgiverne.

– Å lykkes med å gi flere ansatte fast og større stilling handler om hardt arbeid og god dialog, sier Jørgen Jarl, en av fire hovedtillitsvalgte i Sarpsborg kommune.

Han kan vise til svært gode resultater: Fra september 2015 til mars 2016 har de fått igjennom krav tilsvarende omlag 20 årsverk, fordelt på 47 medlemmer. Snittøkning hos medlemmene er ca 43 prosent.

De innsendte kravene begrunner Fagforbundet i den såkalte ambulansedommen fra 2006. Kravene begrunnes i at et fast arbeidskraftbehov ikke skal dekkes av vikariater, men med en større grunnbemanning av fast ansatte, jf. Høyesterettsdom av 21.09.2006: Midlertidig ansettelse-tilsigelsesavtale.

– Det er medlemmer i helse og sosial, barnehage og skole som representerer de fleste av kravene. Jarl forteller at flere av medlemmene som har fått innfridd krav, brukes i noe som kalles ressursteam ute på enhetene.

Les mer om hvordan du kan gå fram for å få økt stillingsprosent

Meningsfullt å hjelpe

Jørgen Jarl forteller at de fire frikjøpte tillitsvalgte og de andre organisasjonstillitsvalgte i foreningen er et team som kjenner og støtter de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene.

– Vi har et stabilt tillitsvalgtkorps ute på arbeidsplassene og de er alle veldig viktige bidragsytere til at vi lykkes. All honnør til disse, sier han.

 –  Veldig gledelig er det også at vi har rekruttert flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, både på kommunale arbeidsplasser og private arbeidsplasser.

Fagforbundet er store i Sarpsborg og deltar i de fleste utvalg. Dette er til stor fordel for Fagforbundets medlemmer.

– Dette gir oss muligheter til å lykkes. Vi klarer ikke å løse alt og er ydmyke i det vi gjør. Vi feirer alle seire litt, men samtidig er vi ganske nøkterne.

Snakk sammen

En god oppskrift for å oppnå resultater er å snakke sammen, mener Jørgen Jarl, som er glad i jobben sin, glad i medlemmene og mener det er lov å være personlig og spille på følelser.

At det funker fint, ser vi når Annie forteller om jubelen hun kom med da han ringte og fortalte om 80 prosent fast stilling.

– Jeg tror det nesten ikke ennå, sier Ngueji-Annie Mpika og smiler fra øre til øre.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?