Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv

Fagforbundet krever et anstendig arbeidsliv for sine medlemmer. Et arbeidsliv som er forutsigbart, trygt og inkluderende. Det handler om å bli verdsatt og få en rettferdig lønn for arbeidet man gjør.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

Oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. juli 2015 

Aktuelt

Vis alle
De rødgrønne og KrF rydder i norsk arbeidsliv

De rødgrønne og KrF rydder i norsk arbeidsliv

Innleie av arbeidskraft har vært brukt i mange bransjer, til sosial dumping og spare utgifter gjennom dårlige...

Streiker for tariffavtale - på 1. mai

Streiker for tariffavtale - på 1. mai

1. mai er her - og fremdeles streiker Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage for noe så grunnleggende som retten til...

Fagforbundet lover rettskamp for 11.500 fosterbarn

Fagforbundet lover rettskamp for 11.500 fosterbarn

Politikere og fosterforeldrene er enige om at køen av fosterbarn må bort. Nå hiver Fagforbundet seg inn for å...

Seier for fagbevegelsen: Nå må bemannings­byråene begrenses

Seier for fagbevegelsen: Nå må bemannings­byråene begrenses

Flertallet på Stortinget krever nå lovendringer som skal begrense bruken av bemanningsbyråer. Før valget kalte...

Mer midlertidighet ga ikke flere jobber

Mer midlertidighet ga ikke flere jobber

Det ble ikke skapt flere jobber det første året etter lovendringen som åpnet for flere midlertidige ansettelser i...

Heltidskulturen på frammarsj i Songdalen

Heltidskulturen på frammarsj i Songdalen

Arbeidet for heltidskulturen begynner å gi resultater. Fagforbundets hovedtillitsvalgt Janne Slotte er prosjektlederen som skaper...

Kamp for heltidskulturen er kamp mot kvinnekulturen

Kamp for heltidskulturen er kamp mot kvinnekulturen

For Fagforbundet er det ikke noe nytt å arbeide med å få kommunene til å opprette flere heltidsstillinger.

– Ansatte må ha rett til med­bestemmelse

– Ansatte må ha rett til med­bestemmelse

Medbestemmelse er nøkkelen til å løse utfordringen med deltidskultur i helsesektoren, skriver en samlet...

Kan tape millioner på å være selvstendig nærings­drivende

Kan tape millioner på å være selvstendig nærings­drivende

– Mange aner ikke risikoen ved å være selvstendig næringsdrivende, sier forhandlingsleder Tone Faugli. Nå...

NHO tar et skritt i riktig retning når gjelder arbeidslivskriminalitet

NHO tar et skritt i riktig retning når gjelder arbeidslivskriminalitet

Samtidig som Høyre, Frp og Venstre i regjeringserklæringen «anerkjenner at mange arbeidstakere velger å...

Jobbene er like tunge selv om folk lever lenger

Jobbene er like tunge selv om folk lever lenger

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er fornuftig å se på sær­alders­grensene i forbindelse med...

Operaen har kvittet seg med bemannings­byråene

I følge Fagbladet har Den Norske Opera & Ballett i Oslo sluttet å bruke bemannings­byråer for å fylle hull i...

Slik går du fram for å få større stilling

Mange deltidsansatte kan kreve å få større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a. Den gir deltidsansatte rett til stilling tilsvarende hva de faktisk har arbeidet de siste 12 måneder.

Hvordan gjør du det?

  • Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen  du har gått det siste året.
  • Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.
  • Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan det forberedes sak for tvisteløsningsnemnda.

Hvordan forhindre uvettig bruk av bemanningsbyråer?

Bemanningsbyrådirektivet har åpnet for bruk av bemanningsbyråer i privat og offentlig sektor. Fagforbundet er svært bekymret for utviklingen i bemanningsbransjen og mener den truer det organiserte arbeidslivet i Norge.

Tillitsvalgte har mulighet til å være med å påvirke denne utviklinga. Hovedregelen bør være faste ansettelser og interne vikarpooler. Fagforbundet har utarbeidet en veileder for tillitsvalgte i kommunal sektor, som i sitt virke møter krav om bruk av bemanningsbyråer.

Gå til veileder om bemanningsbyråer i kommunal sektor

Endringene i AML

  • Fast arbeid er fremdeles hovedregelen
  • Generell adgang til midlertidige ansettelser 
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottaker
  • Styrking av varslervernet 
  • Økt søndagsjobbing 
  • Ønsker du å jobbe til du er 72 år får du lov

 

Oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven

Turnus og lange vakter

Se også