Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv

Fagforbundet krever et anstendig arbeidsliv for sine medlemmer. Et arbeidsliv som er forutsigbart, trygt og inkluderende. Det handler om å bli verdsatt og få en rettferdig lønn for arbeidet man gjør.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

Oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. juli 2015 

Aktuelt

Vis alle
Kirkelige barnehager saksøker egne ansatte

Kirkelige barnehager saksøker egne ansatte

Det er full konflikt mellom Fagforbundet og det kirkelige barnehageselskapet Akasia i Bergen. Forbundet har stevnet selskapet for...

Fagforbundet frykter tap av jobber

Fagforbundet frykter tap av jobber

Høyres program åpner for omfattende privatisering. Forbundsleder Mette Nord vil vite hvem de snakker om, skriver Klassekampen.

Stopp regjeringas svekkelse av faglige rettigheter!

Stopp regjeringas svekkelse av faglige rettigheter!

LO Oslo arrangerer fanemarkering utenfor Stortinget kl 14 i dag. Møt opp!

Lønner seg å være organisert - også for lommeboka

Lønner seg å være organisert - også for lommeboka

Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte.

NHO-leder til angrep på offentlig ansatte

NHO-leder til angrep på offentlig ansatte

Stein Lier-Hansen går til kraftig angrep på offentlig ansatte og frykter for fremtidig vekst. Fagforbundet slår...

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

Oslofolk har ikke sluttet å klage på manglende søppeltømming. Men Veireno får nesten ikke bøter...

Fikk hjelp av Fagforbundet til fast stilling

Fikk hjelp av Fagforbundet til fast stilling

I Kristiansund kommune søkte Fagforbundets tillitsvalgte om økt stillingsprosent og fast jobb for rundt hundre medlemmer....

Når frihet blir tvang

Når frihet blir tvang

Hva blir konsekvensene for den enkeltes frihet i et arbeidsmarked med færre reguleringer og mer fleksibilitet? – Velger vi...

Frie og uavhengige verneombud

Frie og uavhengige verneombud

– Dere er viktige informanter når LO skal gi innspill om endringer i arbeidsmiljøloven og forskriftene til denne , sa...

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet. Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser...

Sekstimersdagen: Vinn-vinn-situasjon for alle

Sekstimersdagen: Vinn-vinn-situasjon for alle

Fagforbundet ser på innføring av sekstimersdagen som et alternativ til borgerlønn og en løsning på...

Har du krav på større stilling?

Har du krav på større stilling?

Mange deltidsansatte og ringevikarer kan kreve å få stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

Slik går du fram for å få større stilling

Mange deltidsansatte kan kreve å få større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a. Den gir deltidsansatte rett til stilling tilsvarende hva de faktisk har arbeidet de siste 12 måneder.

Hvordan gjør du det?

  • Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen  du har gått det siste året.
  • Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.
  • Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan det forberedes sak for tvisteløsningsnemnda.

Hvordan forhindre uvettig bruk av bemanningsbyråer?

Bemanningsbyrådirektivet har åpnet for bruk av bemanningsbyråer i privat og offentlig sektor. Fagforbundet er svært bekymret for utviklingen i bemanningsbransjen og mener den truer det organiserte arbeidslivet i Norge.

Tillitsvalgte har mulighet til å være med å påvirke denne utviklinga. Hovedregelen bør være faste ansettelser og interne vikarpooler. Fagforbundet har utarbeidet en veileder for tillitsvalgte i kommunal sektor, som i sitt virke møter krav om bruk av bemanningsbyråer.

Gå til veileder om bemanningsbyråer i kommunal sektor

Endringene i AML

  • Fast arbeid er fremdeles hovedregelen
  • Generell adgang til midlertidige ansettelser 
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottaker
  • Styrking av varslervernet 
  • Økt søndagsjobbing 
  • Ønsker du å jobbe til du er 72 år får du lov

 

Oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven

Turnus og lange vakter

Se også