Fagforbundet.no

Dine sider
A A A Presse Om Fagforbundet

Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv

Fagforbundet krever et anstendig arbeidsliv for sine medlemmer. Et arbeidsliv som er forutsigbart, trygt og inkluderende. Det handler om å bli verdsatt og få en rettferdig lønn for arbeidet man gjør.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

Oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. juli 2015 

Aktuelt

Vis alle
NHO-leder til angrep på offentlig ansatte

13.01.17

NHO-leder til angrep på offentlig ansatte

Stein Lier-Hansen går til kraftig angrep på offentlig ansatte og frykter for fremtidig vekst. Fagforbundet slår...

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

20.12.16

Privatiserte oslosøpla - 25.572 klager så langt

Oslofolk har ikke sluttet å klage på manglende søppeltømming. Men Veireno får nesten ikke bøter...

Fikk hjelp av Fagforbundet til fast stilling

08.12.16

Fikk hjelp av Fagforbundet til fast stilling

I Kristiansund kommune søkte Fagforbundets tillitsvalgte om økt stillingsprosent og fast jobb for rundt hundre medlemmer....

Når frihet blir tvang

04.11.16

Når frihet blir tvang

Hva blir konsekvensene for den enkeltes frihet i et arbeidsmarked med færre reguleringer og mer fleksibilitet? – Velger vi...

Frie og uavhengige verneombud

04.11.16

Frie og uavhengige verneombud

– Dere er viktige informanter når LO skal gi innspill om endringer i arbeidsmiljøloven og forskriftene til denne , sa...

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

23.09.16

Fagforbundet krever tiltak for å skape flere jobber

Historisk høy arbeidsløshet bekymrer landsstyret i Fagforbundet. Helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser...

Sekstimersdagen: Vinn-vinn-situasjon for alle

08.09.16

Sekstimersdagen: Vinn-vinn-situasjon for alle

Fagforbundet ser på innføring av sekstimersdagen som et alternativ til borgerlønn og en løsning på...

Har du krav på større stilling?

12.08.16

Har du krav på større stilling?

Mange deltidsansatte og ringevikarer kan kreve å få stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

9 av 10 unge vil ha fast jobb

29.07.16

9 av 10 unge vil ha fast jobb

Spådommene om at faste arbeids­plasser blir mindre viktig, stemmer ikke, viser ny undersøkelse. Dagens unge vil ha fast...

Full uenighet mellom Sandberg og Fagforbundet

28.07.16

Full uenighet mellom Sandberg og Fagforbundet

Per Sandberg beskylder Fagforbundet for å stå i veien for regjeringas eldrepolitikk. Mette Nord sier at de vil fortsette med...

Baklengs inn i framtida

26.07.16

Baklengs inn i framtida

– Vi tror at forslagene arbeidstidsutvalget har fremmet vil føre til økt mistrivsel og sykefravær, skriver...

LOs sommerpatrulje: Stadig flere brudd

19.07.16

LOs sommerpatrulje: Stadig flere brudd

– Av totalt 6243 arbeidsplasser som LOs sommerpatrulje besøkte i løpet av de siste fire ukene, hadde 2279 brudd....

Slik går du fram for å få større stilling

Mange deltidsansatte kan kreve å få større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a. Den gir deltidsansatte rett til stilling tilsvarende hva de faktisk har arbeidet de siste 12 måneder.

Hvordan gjør du det?

  • Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen  du har gått det siste året.
  • Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.
  • Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan det forberedes sak for tvisteløsningsnemnda.

Endringene i AML

  • Fast arbeid er fremdeles hovedregelen
  • Generell adgang til midlertidige ansettelser 
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottaker
  • Styrking av varslervernet 
  • Økt søndagsjobbing 
  • Ønsker du å jobbe til du er 72 år får du lov

 

Oversikt over endringene i arbeidsmiljøloven

Turnus og lange vakter

Se også