Brudd i KS Bedrift

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter med KS Bedrift brøt sammen på kvelden 2. juni. Oppgjøret går nå til mekling.

02.06.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 03.06.2016

Etter to dager med forhandlinger var det så stor avstand mellom partene at forhandlingene gikk i brudd. Det var spørsmålet om pensjon som gjorde at partene ikke kom til enighet. 

Alle organisasjonene som deltok under forhandlingene valgte å bryte, det gjelder LO Kommune, Unio, YS og Akademikerne. 

– Vi er skuffet over at vi ikke fant en løsning på pensjonsspørsmålet. Fagforbundet gikk inn i forhandlingene med konstruktive forslag om å løse utfordringene knyttet til pensjon i utsatte virksomheter i avtalen, sier forhandlingsleder for LO Kommune Roger Heimli.  

Dato for mekling er ikke avtalt, men det kan forventes å starte opp over sommeren.

Følg med på Fagforbundets tariffsider for oppdatert informasjon. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?