Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. KS er Fagforbundets motpart i lønnsoppgjørene for de kommuneansatte.

Oppgjøret i KS omfatter alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo. I tillegg kommer bedrifter og andre virksomheter med selvstendig medlemskap i KS. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for disse. I tillegg til Hovedtariffavtalen gjelder en egen avtale for selvstendige bedrifter innen energisektoren.

For ansatte i Bærum og Lørenskog gjelder egen tilpasningsavtale.

Medlem i Fagforbundet? Logg deg inn på Dine sider for å se din tariffavtale

 

Aktuelt

Vis alle
Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Enighet om hovedavtale for kommune­sektoren

Kommunenes arbeids­giver­forening, KS og arbeids­taker­organisasjonene er enig om å videreføre dagens...

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hoved­avtale­forhandlinger i kommune­sektoren har startet

Hver gang Fagforbundet forhandler om lønn og rettigheter for deg, er det regler for hvordan det skal gjøres. Disse reglene...

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Avlastere og besøks­hjem får tariffavtale

Fagforbundet og KS har opprettet ny tariffavtale. – Vi er glade for at arbeids­forholdene for avlastere og besøkshjem...

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai....

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder...

Lønnsoppgjøret i kommunene

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune...

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Energiarbeiderne tilbake på jobb

Energiarbeiderne tilbake på jobb

Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for...

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en...

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir...

Støtte til streikende energiarbeidere

Støtte til streikende energiarbeidere

Energiarbeiderne streiker på sjette uka for å beholde hviletida si - det blir fanemarkering onsdag 2. november klokka...

Energistreiken trappet opp

Energistreiken trappet opp

Fra mandag 24. oktober er streiken i kommunale - og fylkeskommunale energiverk trappet kraftig opp.

Kort om området - resultat tariffoppgjøret 2017

 Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene.

Lønnskalkulator

Angi brutto årslønn: Stillingsprosent:
Brutto månedslønn: 0,00
Ordinær timelønn
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00
Pensjonspremie
Årspremie Månedspremie
0,00 0,00
Bruttolønn ex. pensjonspremie
Årslønn Månedslønn
0,00 0,00
Overtid
50% 100% 133,3%
0,00 0,00 0,00
Kvelds- og nattillegg: 0,00
Helge- og høytidstillegg:
33,6 t/u 35,5 t/u 37,5 t/u 40 t/u
0,00 0,00 0,00 0,00