Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Brannfolk på Lørenskog brannstasjonNedre Romerike brannvesen

Brannfolk på Lørenskog brannstasjonNedre Romerike brannvesen (Foto: Jan Lillehamre)

Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

10.11.2016 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 18.01.2019

Fornøyd med resultatet

Fagforbundet er fornøyd med resultatet av forhandlingene og spesielt at risikotillegget fra 01.01.2017 endres fra et timebeløp til et årlig tilllegg som en del av årslønna. Det betyr at reguleringen av tillegget framkommer av protokollen. Dette er også pensjonsgivende. 

Last ned: Endelig avtale

Utgangspunktet for fastsettelsen av tillegget er per nå hevet fra 22 kroner til 24 kroner. Mer informasjon om bestemmelsen kan leses i protokollen og enigheten skal fastsettes i et B-rundskriv. 

Last ned: Protokollen 

Bestemmelsen om at den første timen dekkes av den faste døgngodtgjørelsen for overordnet hjemmevakt fjernes. Ved utrykning får man derfor fra 01.01.2017 betalt fra første time, også ved overordnet vakt. 

Garantibestemmelsen for brann- og redningsledelse er økt til 11 000 kroner.

Fagforbundet er også veldig fornøyd med å ha beholdt i avtalen bestemmelsen om lokale særavtaler om bruk av varslingsbestemmelser, som KS ønsket å fjerne.

Arbeidstidsordning

Fagforbundet hadde også et krav om muligheten for å jobbe 63-timers vakter i helgene. Forutsetningen for dette var en lokal risikovrudering som måtte fastslå at utvidet vakt i helg ikke ville ha negative konsekvenser for beredskapen, den enkeltes helse og miljø- og sikkerhetssituasjonen. Ordningen skulle avtales mellom lokale parter. KS var ikke villige til å inngå en avtale om en slik arbeidstidsordning. 

Se Fagforbundets tariffsider for oppdatert tariffinformasjon. 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?