KS Bedrift - konkuranseutsatte bedrifter

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Resultat hovedoppgjøret 2018

  • Et generelt tillegg på 9.800 kroner. 
  • Garantilønningene heves med tilsvarende beløp.
  • Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer skal ikke ha en lavere grunnlønn enn 400.000 kroner i 100 prosent stilling.
  • Lørdags- og søndagstillegget økes fra minst 52,50 kroner per time til minst 55 kroner. 
  • Kvelds- og nattillegget blir på 59 kroner per time for alle. Det betyr en økning på opp til 12 kroner for de lavest lønte i avtaleområdet.

Gjelder fra 1. mai 2018.

Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2018

Stillingsgruppe Lønnstillegg per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 291 075
Fagarbeider 9 800 334 475
Stillingsgruppe Lønnstillegg per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 296 575
Fagarbeider 9 800 340 875
Stillingsgruppe Lønnstillegg per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 299 375
Fagarbeider 9 800 341 775
Stillingsgruppe Lønnstillegg per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 302 375
Fagarbeider 9 800 345 275
Stillingsgruppe Lønnstillegg per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 300 675
Fagarbeider 9 800 358 775
Stillingsgruppe Lønnstillegg per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 356 775
Fagarbeider 9 800 397 375
Stillingsgruppe Lønnstillegg 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2018
Stillinger uten krav til fagbrev 9 800 358 775
Fagarbeider 9 800 407 400
KS 1701

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.