Til hovedinnhold

Hva er stønadskassa?

11.12.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.01.2022

FAGFORBUNDETS STØNADSKASSE er en engangsutbetaling ved medlemmets død på 0,2 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden).

Utbetalingen inngår ikke i dødsboet og utbetales etter følgende prioriterte rekkefølge:

Gjenlevende ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

EKTEFELLE/SAMBOER/REGISTRERT PARTNER skal henvende seg direkte til Fremtind Forsikring for å få utbetaling fra Stønadskassen/Fagforbundets Gruppeforsikring. Dødsfallet kan meldes på telefon 21 02 50 58 tastevalg 2 eller Fremtind sine nettsider.

Andre arvinger må sende inn fullstendig utfylt skjema for dødsfall, vedlagt aktuelle attester.

Når Fagforbundet sentralt har mottatt alle dokumentene, bekreftes medlemskap/dekning nederst på dødsfallsskjemaet og alle dokumenter oversendes til Fremtind for utbetaling. Behandlingstiden er vanligvis inntil 1 måned.

Utbetaling fra Stønadskassen, fratrukket eventuell tidligere utbetaling, settes inn på aktuell konto uten ytterligere informasjon.

Medlemmer i Fagforbundet Post og finans er ikke medlemmer av Stønadskassa, men LOfavør grunnforsikring. 

Last ned skjemaet Melding om dødsfall 

Se også oversikt over alle forsikringstilbud

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?