Til hovedinnhold

Hva skjer når i tariffoppgjøret 2020

LO-leder Hans Christian Gabrielsen, og NHO-leder Ole Erik Almlid.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen, og NHO-leder Ole Erik Almlid. (Foto: Fagbladet)

Fagforbundet står nå foran et hovedoppgjør. Vårens vakreste eventyr har blitt til årets vakreste eventyr fordi Fagforbundet er involvert i over 80 avtaler og kommer til å forhandle til sent på året.

15.01.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 24.02.2020

Hovedtariffoppgjøret 2020 blir et såkalt forbundsvist oppgjør, og ikke et samordnet oppgjør. Mens mellomoppgjørene (forhandles kun om lønn) som oftest er samordnet, det vil si at alle forbundene i LO forhandler samlet, er det vanlig at hovedoppgjørene har forbundsvise oppgjør, der hvert enkelt forbund forhandler for seg. Forhandlingen skjer per tariffavtale.

– Skal vi hente lærdom til årets oppgjør må vi derfor tilbake til 2016, ettersom 2018 på grunn av pensjon var et samordna oppgjør. Ser vi på 2016 var de ordinære oppgjørene ikke ferdig før i november, så det må vi nok belage oss på denne gangen også, sier lederen for Fagforbundets forhandlingsenhet, Tone Faugli. 

Hva må på plass før vi er ferdig?

Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter. Til sammen er Fagforbundet involvert i over 80 avtaler.

 • Uke 8: LOs representantskap vedtar den tariffpolitiske uttalelsen. Samordnet eller forbundsvist oppgjør.
 • 1. april: Frist for det såkalte frontfaget. Det er forhandlingene mellom Industri og Energi/Fellesforbundet og NHO. De legger rammene for hva vi tror norsk økonomi kan tåle i oppgjøret. De etterfølgende oppgjørene innretter seg etter resultatet her.
 • 1. april: Forhandlingsoppstart KS
 • 2. april: Spekter A-dels forhandlinger.
 • 15. april: Bussbransjeavtalen, oppstart
 • 1. mai er fristen for å komme i havn med forhandlingene i offentlig sektor. Det er varierende hvem som forhandler først. I 2018 ble for eksempel Spekter helse og NSF først ferdig.
 • 12. mai: KS bedrift
 • 15. juni: PBL forhandlingsstart
 • 26. juni: FUS barnehager, oppstart

Kari-Sofie Jenssen

Streik trumfer alt

Selv om noen startdatoer er klare, vil mekling og eventuelle streiker kunne føre til tidsforskyvning på de øvrige oppgjørene. Fauglis råd til tillitsvalgte er derfor å følge med i Fagforbundets egne kanaler og på e-post.

Lederen av forhandlingsenheten minner om at hvis et oppgjør går til mekling, må det umiddelbart forberedes til streik. 

– Når et område er i streik, er "hele" Fagforbundet i streik. I forbindelse med streik må det meste annet vike plass, for eksempel ferieavvikling og andre planlagte møter.

Noen usikkerhetsmomenter

Her er noen momenter som kan påvirke gangen i tariffoppgjøret og som er vanskelig å forutse her og nå:

 • Hvor mange oppgjør går til mekling – tidsforskyving på de øvrige.
 • B-dels-opprettelser. Vent til alle er på plass. 
 • Lønn og pensjon sentralt vs. lokalt
 • Samarbeid med andre forbund

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?