Ny avtale styrker samarbeidet mellom Fagforbundet og Handelskampanjen

Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, gleder seg til å samarbeide tettere med leder i Handelskampanjen, Helene Bank og generalsekretær Anniken Storbakk. (Foto: Marianne Billing)

Handelskampanjen er Fagforbundets lyttepost på viktige samfunnsområder som matvaresikkerhet, fiskeri, IKT og datalagring, patenter og tilgang på medisin – og ikke minst internasjonale handelsavtaler.

15.09.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 16.09.2020

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen har store forventninger og gleder seg til å få bedre struktur på samarbeidet som startet allerede i 2004.

– Det er helt umulig for oss i Fagforbundet å holde kontroll på internasjonale handelsavtaler og nettverk med mer. Jeg tror at dette blir veldig bra for oss, og det forplikter oss også. Vi har store forventninger til at vi vil få levert både stoff, innspill og forberedelser til internasjonale møter. Så jeg gleder meg veldig til vi kommer i gang, sier Larsen.

Trenger god bakgrunnsinformasjon

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Handelskampanjen nå kan lønne en generalsekretær på heltid. Fagforbundets nestleder trekker fram noen aktuelle saker som viser hvor nyttig samarbeidet er.

– Nasjonalt har IKT og datalagringssikkerhet vært veldig på dagsorden. Og Akson som er helt katastrofe. Men alt bunner i internasjonale avtaler, og internasjonalt har vi også handelskrigen mellom USA og Kina, som er ekstremt viktig å følge med på. Vi trenger god bakgrunnsinformasjon, fastslår Larsen.

(Akson er journalssystemet som skal sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen. Flere aktører retter knallhard kritikk mot planene, fordi de mener det blir for svært, for dyrt og allerede utdatert. Det skulle koste 11 mrd., nå anslås det 22 mrd. Red.anm.)

Tre viktige områder

Anniken Storbakk, som er Handelskampanjens første generalsekretær, peker ut tre viktige områder, hvor de ønsker å styrke samarbeidet.

– Det ene er retten til å regulerer markedet og tjenestesektoren uten å måtte spørre utenlandske selskaper. Eksempler på dette er kvalifikasjonskrav for ulike yrker, som hvor mange ansatte man skal ha per pasient. Et annet er standarder på vannkvalitet og byggkvalitet.

Det andre er datahandelsavtalen.

– Man må kunne kreve lokal og nasjonal lagring av data, spesielt data fra sensitive offentlige sektorer, sier Storbakk.

 Skriv under mot datahandels­avtalen i WTO. Det gjelder vår digitale framtid. 

Patenter, medisiner og vaksiner

Det tredje er patenter og tilgang på medisiner, som er høyaktuelt med Covid-19.

– For å sikre at alle får tilgang på vaksinen til en overkommelig pris må vi gjøre noe med patentsystemet som tillater at selskaper holder kostnader hemmelig. De setter prisen de ønsker og holder alle data og kliniske tester hemmelig, sier Storbakk.

«Utenriksdepartementet» til Fagforbundet

– Vi er en allianse, og vi prøver å være overvåkerne, et slags utenriksdepartement på handelsavtaler for medlemsorganisasjoner og andre, sier leder i Handelskampanjen, Helene Bank.

– Når vi melder: Nå kommer TISA og investeringsavtaler, da opplever vi at vi har en tillit ute. Når vi sier fra så blir vi tatt på alvor. I TISA-arbeidet fikk vi i samarbeid med Fagforbundet blant annet til TISA-frie kommuner, sier Bank.

Fiskeri og landbruk

Matvaresikkerhet og fiskeriavtaler er også viktige områder for Fagforbundet og våre medlemmer.

– Når det gjelder fisk kan det hende det blir en WTO-avtale før årsskiftet. Da kan det hende at man ender opp med regler som begrenser vår mulighet til å forvalte slik vi har gjort og som havretten gir oss rett til. Det kan bli problematisk når det gjelder kystsamfunnenes ønske om demokratisk forvaltning, advarer Bank.

Hun har jobbet med internasjonale handelsavtaler helt siden Nettverk mot markedmakt – for demokratisk styring (NMM) ble opprettet i forbindelse med motstanden mot MAI-avtalen i 1997.

Se samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Handelskampanjen

Her kan du skrive under mot datahandels­avtalen i WTO

Fagforbundet støtter Attac og Handelskampanjens opprop mot datahandelsavtalen som for tiden framforhandles i hemmelighet mellom utvalgte land og de store teknologiselskapene. Skriv under du også!

Om Handelskampanjen

Handelskampanjen er en allianse av ulike organisasjoner fra fagforbund, bondeorganisasjoner, til miljø,- solidaritets,- og utviklingsorganisasjoner.

Handelskampanjen arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn ligger til grunn for utvikling, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ og ikke overlates til snevre økonomiske interesser. Finanskrise, klima- og energikrise, sultkrise-, sosiale kriser og demokratiske kriser, tilsier et helt annet regelverk for å sikre jevnere fordeling, nok mat og en levende klode for framtidens innbyggere.

FN-konvensjoner og FN-regelverk skal være overordnet internasjonalt handelsregelverk

Internasjonal handel må bidra til bærekraftig utvikling og bidra til å sikre menneskerettighetene. Da er det behov for omfattende endringer i dagens internasjonale handelsregime. I motsetning til de fleste frihandelsavtaler, må handelsregelverket støtte opp om innbyggeres demokratiske rettigheter til å utvikle politikk som kan sikre sysselsetting, bearbeiding av landets råvarer, tilstrekkelig mat, samt miljømessig og sosial utvikling. Forhandlinger om nye regelverk i WTO og flerstatlige frihandelsavtaler retter seg inn mot å forsterke disse regelverkene i negativ retning på flere områder. Eksempler på det er motstridende regelverk i FN-avtaler om biologisk mangfold og patentavtalen (TRIPS) i WTO, om arbeiderrettigheter, og retten til vann, utdanning og helsetjenester, som trues av privatisering.

;