NS11201 Mangfoldsledelse - en del av integreringsstrategien; Integrering gjennom kunnskap

Standarden NS11201, Ledelselsystem for mangfold, som Fagforbundet har jobbet med er nå endel av regjeringens nye integreringsstrategi; Integrering gjennom kunnskap.

02.11.2018 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 09.11.2018

Fagforbundet, ved yrkesseksjon kontor og administrasjon, har deltatt som aktivt komitemedlem i utarbeidelsen av NS11201:2018 – Ledelsessystemer for mangfold. Etter en høringsrunde ble standarden lansert på Arendalsuka 2018.

Standarden har fått mye oppmerksomhet og den nåværende regjeringen har skrevet den inn deres nye integreringsstrategi som de lanserte 29.oktober 2018.

I integreringsstrategien for 2019-2022  skriver regjeringe at de vil ta i bruk ny standard for mangfoldsledelse: "I 2018 ble den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse lansert. Standarden er et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. Regjeringen vil bidra til standarden gjøres kjent og tas i bruk"

Du kan lese hele integrerinsstrategien her
Ledelselsystem for mangfold kan du kjøpe her

Komitearbeidet med utarbeidelsen av standarden er ledet av Seema AS og koordinert av Standard Norge. Du kan møte daglig leder av Seema AS på Fagforbundets lederkonferanse den 28. november. 

Se mer info om konferansen her

;