Vil trygge ansatte i skoler og barnehager

Leder i yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Fagforbundet jobber for at skoler og barnehager ikke skal åpnes før det er trygt for både voksne og barn, sier leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

03.04.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 07.04.2020

– I kontakten med både arbeidsgivere og nasjonale myndigheter har Fagforbundet jobbet systematisk for å trygge de ansatte, både når det gjelder smitte og økonomiske forhold. Det gjøres også et formidabelt arbeid av lokale tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplassen, sier Sundal.

Søndag 5. april deltok Sundal på en innspillsmøte om framtidig gjenåpning av skoler og barnehager med kunnskapsminister Guri Melby. Der tok hun til ordet for at de ansatte trengte mer tid til å være sammen og få en oversikt over situasjonen for å kunne være trygg.

– Dette kan først skje når helsemyndighetene mener det er trygt for både barn og voksne, og det må trolig skje gradvis og forsiktig. De ansatte må få god nok tid til å planlegge oppstart, få opplæring i smittevern og gis nødvendig utstyr og arbeidstøy som gjør at de ikke tar med seg smitte hjem, fortalte Sundal før innspillsmøtet. 

Varierende smittetall kan gi ulike avgjørelser

– Vi venter spent på hva helsemyndighetenes ekspertutvalg sier, men uansett hva som kommer så må hver kommune sammen med partene se på hvordan en framtidig gjenåpning kan skje. Det må gjøres en selvstendig avgjørelse, siden smittetallene varierer rundt om i landet, og det er ulike behov fra kommune til kommune, påpeker hun.

Etter et medieoppslag har noen fått inntrykk av at Fagforbundet ønsker skoler og barnehager åpnet nå.

– Fagforbundet har ikke krevd at skoler og barnehager skal åpnes nå, og vi mener at dette bare må skje når helsemyndighetene mener det er trygt, bekrefter Sundal.

I en høringsuttalelse til Helsedirektoratet skriver Fagforbundet at forbundet mener skoler og barnehager bør åpnes når det er faglig forsvarlig.