Til hovedinnhold

Styret i Fagforbundet teoLOgene

 

Thore Wiig Andersen
Leder teoLOgene og HTV Fagforbundet Den Norske Kirke rettssubjektet
TLF. 976 92 250   leder@teologene.no

Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby
Nestleder ( info, medlems/FANE2-ansvarlig)
Tlf: 941 86 322  nestleder@teologene.no

Anders Helset Eriksen 

Kasserer
Tlf:40919014    kasserer@teologene.no

Ole Jens Hovda
Opplæringsansvarlig 
Tlf: 95028982  ole.jens@online.no


Ungdoms/ studenttillitsvalgt

Suppleres etterhvert

Elling Erichsen
Pensjonisttillitsvalgt

tlf.40028126
pensjonist@teologene.no

Jan-Fredrik Laskerud
Styremedlem
Tlf: 97108501 

Audhild Kaarstad
Styremedlem
Tlf: 993 65 099

Gjøa Kristine Aanderaa
Styremedlem
Tlf: 91697025

Varamedlemmer til styret:

1.vara: Toril Bull-Njaa Larsen
Tlf :  91667255

2.vara:Liv Arnhild Romsaas 

 

Utvalgsmedlemmer:

Medlem i pensjonistutvalget: Merete Sand 

Medlem ungdomsutvalget: Morten Petrie-Grindvoll 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?