Endelig strøm i barnebyen!

Det er stor glede i Fagforbundets SOS-barneby etter 10 års venting på å bli koblet til strømnettet.

03.12.2020 av Ingunn Eriksen

Fagforbundets barneby åpnet i 2010 på tomt gitt av kommunale myndigheter og med løfter om vann og strøm. Tålmodigheten har vært stor, utfordringene likeså. I den lange ventetiden har barnebyen benyttet seg av et dieselaggregat med målsetting å være i gang fra morgenen til klokken ti på kvelden. En brønn ble boret for å løse det akutte vannbehovet.

Spenningen var stor i 2012 da den angolanske regjeringen godkjente en kontrakt for å rehabilitere Gove-demningen. Kraftstasjonen skulle gi strøm til rundt 4 millioner mennesker i Huambo-provinsen inklusiv næringslivet.  Dette ga håp om at barnebyen skulle bli koblet opp til hovednettet allerede samme år.

Et land i ruiner med verdens raskeste voksende økonomi

I 2012 hadde det vært fred i landet i tiår. Utgangspunktet var et land herjet av krig i nesten 40 år, store landområder var minelagt med rundt 7 millioner miner, infrastrukturen bombet i stykker, og stor mangel på fagpersonell.   Kun 40 prosent av befolkningen over 15 år var lese- og skrivekyndige.

Oljeinntekter de ti første fredsårene ga grunn til optimisme, og sammen med store lån fra Kina ble det fart i veiutbyggingen, gjenoppbygging av offentlige bygg, sykehus og skoler. Skuffelsen var stor da det visste seg at regjeringen bestemte seg for å investere store summer i den portugisiske energisektoren i stedet for sin egen.

I 2012 hadde befolkningen økt til 19 millioner, 2/3 av dem levde under to dollar om dagen og landet befant seg langt nede på en 148. plass på UN Human Development Index , FNs liste over menneskelig utvikling. Store deler av befolkningen manglet rent drikkevann og tilgang på strøm.

Årene har gått, og barnebyens ledelse har vært i mange møter med myndighetene for å få innfridd løftene som ble gitt da barnebyen ble bygget.  Det var en lettelse da skolen som ligger noen hundre meter fra familiehusene og barnehagen ble tilknyttet strømnettet. Det skulle likevel gå en god stund før lyset i familiehusene og barnehagen nå kan bli slått på uten hjelp av dieselaggregatet.

Fremdeles utfordringer med å få til utvikling

Hverdagen blir lettere i barnebyen nå framover nå som de ikke er avhengig av dieselaggregatet. Den største forskjellen er at det går an å slå på lyset uansett når på døgnet det er. SOS-mødrene er spesielt glade for å kunne ha utebelysning rundt husene om nettene slik at området oppleves tryggere.

Angola har vært og befinner seg fremdeles i en finansiell krise med stor utenlandsgjeld og inflasjon. Det har også vært en befolkningseksplosjon. Innbyggertallet har steget til over 28 millioner samtidig som landet sank ned til en 149. plass på UN Human Development Index.

Verdensbanken ga i fjor et lån på 1.320 milliarder dollar for å støtte regjeringen i arbeidet med å fremme mer inkluderende vekst, forbedre vanntjenestene, styrke sosiale tjenester og øke sosiale ytelser. Utbygging og forbedring av vannkraft vil i hovedsak komme hovedstaden Luanda til gode hvor kun 37 % har innlagt vann.

I landsbyene i Huambo hvor Fagforbundets SOS-barneby driver sitt lokalsamfunnsprogram, er det også store utfordringer med både rent vann og manglende strøm. Barnebyen har i år bidratt til at det har blitt boret flere brønner i landsbyene både som et nødvendig tiltak under koronapandemien, men også som et generelt tiltak for å redusere helserisiko.

Faste bidragsytere til barnebyen

Faste bidragsytere er hovedinntekten til barnebyen. I november fikk vi en liten økning i antall givere. Fagforbundet Finnmark hadde den største økningen med 5 nye. I alt er det 292 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i forbundsregionen som gir hver måned til barnebyen, og på landsbasis er det totalt 5111 givere.

Se flere tall for andre forbundsregioner og fagforeninger i statistikken.