Fagforbundet oppfordrer: Demonstrer mot regjeringens brutale kutt i arbeidsavklaringspenger

Fagforbundets leder Mette Nord oppfordrer alle som kan til å ta med seg faner og flagg og bli med og gå i tog fra Jernbanetorget til Stortinget kl. 18 onsdag 22. mai. De brutale kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) rammer mange av våre medlemmer.

20.05.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.10.2020

– Vi har medlemmer som har opplevd å miste arbeidsavklaringspengene uten varsel og vedtak fra NAV etter at kravet til forlengelse utover fire år ble skjerpet. Det er rett og slett hjerteskjærende, sier Nord.

Les om Therese som ikke har noe å leve av etter at støtten fra NAV ble stanset

De svakeste betaler prisen

Regjeringens innstramminger ble iverksatt 1. januar 2018 og betyr at maksimal stønadsperiode for arbeidsavklaringspenger (AAP) er redusert fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse ble skjerpet, og man må ha vært medlem i folketrygden i tre år for å ha rett til å motta AAP.

– Det er forferdelig å høre at de som trenger mest hjelp fra felleskapet i stedet blir skjøvet ut. Både unge mennesker og folk som har stått i arbeid et helt liv blir nå tvunget over på uføretrygd eller sosialhjelp. Det er de svakeste, de som trenger mest hjelp fra fellesskapet som betaler prisen for regjeringens kuttpolitikk, sier Nord.

Tvinges over på trygd og sosialhjelp

Nedgangen i tallet på AAP-mottakere er på 16.700 – fra 140.700 i desember 2017 til 124.000 personer i desember 2018. Men folk på arbeidsavklaringspenger blir ikke borte selv om de havner i en annen kø. Foreløpig viser det seg at 3100 er over på sosialhjelp. 4600 er blitt uføre, noe som alene gir 1,5 milliarder kroner mer i kostnader.

Advokater får et hav av henvendelser fra fortvilte og syke mennesker som har mistet inntekten sin etter at regjeringen strammet inn reglene for arbeidsavklaringspenger.

Mens AAP finansieres av staten utbetaltes sosialhjelp av kommunene.

Kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) har gitt kommunene en merutgift på 170 millioner kroner til sosialhjelp. I revidert nasjonalbudsjett dekkes kun 90 millioner av disse.  Det betyr enda strammere økonomi for kommunene.

Markering på Eidsvoll plass

Onsdag 22. mai er det markering på Eidsvolls plass kl. 19 mot innstramminger i AAP, før saken går i Stortinget torsdag 23. mai.

Demonstrasjonstoget går fra Jernbanetorget til Stortinget, oppmøte ved «tigeren» kl. 18. Les mer på fb-siden til aksjonsgruppa mot innstramminger i AAP. Marsj til Stortinget til markering på Eidsvolls plass kl. 19.