Fagforbundets topplederprogram

Annethvert år arrangerer vi Fagforbundets topplederprogram. Topplederprogrammet er et gratis tilbud til medlemmer i fagforening for rådmenn og andre ledere.

05.09.2018 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 20.01.2020

Fagforbundet samler kjente og dyktige forelesere, etablerer unike læringsarenaer og har som ambisjon at du skal få akkurat det påfyllet du trenger for å være rustet til de endringer som ligger foran deg.

Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres av anerkjente forelesere.

Forelesere:

Elisabeth Østrem: Elisabeth er programansvarlig for Fagforbundets topplederprogram. Hun er klinisk psykolog og har omfattende videreutdanning. Elisabeth har over 15 års konsulenterfaring, samt ledererfaring. Hennes kjernekompetanse er ledelse av mangfold og design og gjennomføring av lederutviklingsprogram. Elisabeth er en etterspurt foredragsholder. De som samarbeider med Elisabeth setter pris på hennes engasjement og hennes evne til å omsette forskningsbasert kunnskap til praktisk nytteverdi.

Gunnar Angeltveit: På siste samling får vi besøk av Gunnar Angeltveit som vil forelese om kriseledelse. Han har 30 års erfaring med beredskaps- og krisehåndtering og han har i over 20 år ledet flere byråer innen kommunikasjon, beredskap og krisehåndtering. 

 

 

Praktisk informasjon:

Ledertreningsprogrammet er et gratis tilbud til medlemmer av Fagforening for rådmenn og andre ledere, avd 679. Det som dekkes er deltakeravgift, måltider og overnatting. Reiseutgifter dekkes ikke. Dersom du er forhindret i å delta på en samling må vi få beskjed om dette senest 14 dager i forkant av programstart. Hvis vi får beskjed senere enn dette vil du bli fakturert kr 5000.

Samlingene vil holdes på en gjestegård i nærheten av Gardemoen.

Deltakelse på ledertreningsprogrammet må være avklart og godkjent av arbeidsgiver.

Søknadsfrist er 15.januar 2020.

Datoer for samlingene:

Samling 1: 25.-27.mars 2020
Samling 2: 03.-05.juni 2020
Samling 3: 7.-9.oktober 2020

 

Har du noen spørsmål kan du kontakte Christina Kårstad.