Lærlinger i ambulansefaget kan fortsatt være andremann på ambulansebil

Ambulanselærlinger i aksjon under Yrkes-NM. (Foto: Yrkesseksjon helse og sosial)

Det blir ingen endringer i opplæringsmodellen i ambulansefaget. Samtidig endres akuttmedisinforskriften slik at lærlinger kan være andremann på ambulansebilen.

30.03.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 30.04.2020

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO), der Fagforbundet er representert, hadde nylig møte med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen for møtet var forslag fra det faglige rådet om å endre ambulansefaget til et 5-årig løp for å imøtekomme de skjerpede kompetansekravene i akuttmedisinforskriften.

Departementene har i fellesskap avgjort at det ikke blir endring i opplæringsløpet i ambulansefaget, men at akuttmedisinforskriften endres slik at det er mulig for lærlinger å kunne få praksis som i dag. Dette betyr at lærlinger fortsatt kan være andremann på ambulansebil.

Myndighetene skriver videre at de vil følge nøye med på utviklingen i faget slik at det er i tråd med rekrutteringsbehov, sammenheng mellom utdanningsnivå og kompetansekrav i tjenesten.

- Det var på høy tid med en avklaring i saken. Vi har etterspurt myndighetenes konklusjon i nærmere to år. Vi er glade for at det nå er konkludert med at lærlinger i ambulansefag fortsatt kan være andremann på ambulansebil. Det er det viktigste nå. Vi håper Helse- og omsorgsdepartementet raskt vil gjøre de nødvendige endringene i akuttmedisinforskriften slik at det ikke hersker noen tvil om dette, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

- Vi skal kjempe for at ambulanseutdanningen blir best mulig. De nye læreplanene i ambulansefaget skal på høring senere i år, og det var avgjørende at denne saken ble avklart i god tid i forkant, legger han til.

Se hele svaret fra Kunnskapsdepartementet