NAV- saken - uføre kan ha krav på etterbetaling av pensjon

De som har fått uførepensjon fra KLP eller en kommunal pensjonskasse, og er rammet av Nav-saken, må kontakte pensjonsordningen sin når Nav har gjort nytt vedtak.

20.11.2019 av Geirmund Jor

Tidligere i høst ble det kjent at Nav har gjort feil vedtak i flere saker for mottakere av uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Feilen har skjedd i saker der personer har oppholdt seg i EU- eller EØS-land mens de har mottatt ytelsen.

 Nav vet ikke om ofre kan ha rettigheter andre steder

Pål Skarsbak, leder av LO Kommune (Foto: Fagforbundet)

– Vi i Fagforbundet er selvfølgelig opptatte av at medlemmer som har blitt utsatt for denne uretten får etterbetalt det de har tapt.  Vi har bedt dem som har blitt utsatt for dette om å ta kontakt med sine tillitsvalgte for bistand og råd, sier lederen for LO-kommune, Pål Skarsbak.

Feilen fra Nav kan også ha betydning for personer som har mottatt uførepensjon fra KLP eller annen pensjonskasse. Årsaken er at disse som hovedregel følger Navs vedtak.

Ta kontakt med pensjonskassa

– Det er viktig at uførepensjonister kontakter pensjonskassen sin, enten det nå er KLP eller andre. Det er nemlig slik at Nav ikke nødvendigvis vet hvilke personer som også skulle fått en ytelse fra KLP eller en annen pensjonskasse. Dermed kan det godt skje at Nav ikke vet hvem dette gjelder, sier Skarsbak.

Det betyr at personer som er rammet av Nav-saken også kan ha fått stoppet utbetalinger og tilbakebetalt penger for uførepensjon til KLP eller en kommunal pensjonskasse.

Nav gjennomgår nå sakene det gjelder og gjør nye vedtak der det tidligere er gjort feil.

– Ta kontakt!

Det er trolig personer som har fått stoppet en ytelse fra KLP eller en kommunal pensjonskasse som følge av vedtak fra Nav, som nå kan ha krav på å gjenoppta utbetalingen. De kan også ha krav på å få tilbake penger som de tidligere har måttet tilbakebetale til Nav.

– Vi oppfordrer kunder som har fått endret vedtak av Nav om å ta kontakt med oss. Dette er trist for dem det gjelder og vi vil selvsagt rette opp feil så fort vi klarer det, sier direktør  for Pensjonservice i KLP, Tore Skeide.