Til hovedinnhold

Nyheter

Det ble nei i uravstemningen for dyrepleiere og klinikkassistenter.  Oppgjøret går til mekling.

Nei i uravstemning for dyrepleiere og klinikkassistenter

Et flertall av Fagforbundets medlemmer i oppgjøret for dyrepleiere og klinikkassistenter stemte nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Det innebærer at oppgjøret går til mekling hos riksmekleren.

Anne Green Nilsen fra Fagforbundets arbeidsutvalg signerte BPA-overenskomsten sammen med Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo (til venstre).

Ny tariffavtale for BPA-assistenter på plass

LO/Fagforbundet og NHO/NHO Geneo er enige om å opprette en overenskomst for brukerstyrte personlige assistenter. Navnet blir BPA-overenskomsten.

Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget 2022

Emma er noregsmeister i helsearbeidarfag!

Lærling i helsearbeidarfaget Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget i Kristiansand.

Mette Nord

Rettferdig skattegrep, mener Fagforbundet

- Regjeringas skattegrep er godt, rettferdig og framtidsretta. Det er god fordelingspolitikk å hente inn skatt på overskudd fra bruk av naturressurser, som fiskeoppdrett og vindkraft. Dette vil også kunne styrke velferdstjenestene, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. 

Forhandlingsdelegasjonen i energiforhandlingene.

Enighet i energiforhandlingene

10 900 kroner i lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.

Votering under kirkemøtet 2022

Kirkemøtet gikk inn for kompromissmodellen

– Fagforbundet vil arbeide videre med å sikre hele, faste stillinger, medbestemmelse og trygghet for alle i omstillingsprosessene vi går inn i. Vi trenger hele laget for å skape ei kirke for alle, sier May Britt Sundal, leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Norge og Europa går en tøff strømvinter i møte.

Energikrisa må løses med sterkere styring og jevnere fordeling

Russlands invasjon av Ukraina har skapt stor menneskelig lidelse, men den har også bidratt til energikrisa som nå rammer hele vår verdensdel. Landsstyret peker i sin uttalelse på at det er riktig å reformere, men ikke avvikle, strømmarkedet.

Tomt klasserom

Derfor er det vanskelig å løse lærerstreiken

Fagforbundet og 37 andre fagforbund fra alle fire hovedorganisasjoner sa ja til resultatet i kommuneoppgjøret. Hvis lærerorganisasjonene som følge av streiken får mer, kan forbund som har godkjent resultatet kreve å forhandle på nytt.

gruppe elever får omvisning på museum

Enighet i første del av forhandlingene i HUK-oppgjøret

Fagforbundet og Virke er kommet til enighet i første del av forhandlingene i HUK-oppgjøret.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?