Til hovedinnhold

Nyheter

Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet og FO. f.v.: Morten Danielsen (tillitsvalgt, Frelsesarmeen), Anders Helgesen (FO), Arild Ræder Norberg (tillitsvalgt Blindeforbundet), Stian Bryde-Erichsen (Fagforbundet), Arne Løseth (Fagforbundet), Ole Henrik Kråkenes (FO), Per Egil Johansen (Fagforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Kai Nygård (Fagforbundet) og Stein Gunnar Knutsen (Tillitsvalgt Human Care Ung AS).

Enighet i lønnsoppgjøret for NHO 453

Generelt tillegg på minimum kroner 7800, en ny lønnstabell som på sikt gir likebehandling for flere ansatte og et løft av minstelønnssatsene for mange, er noen av resultatene fra meklinga i NHO 453. Avtalen gjelder ansatte i blant annet behandlingsinstitusjoner innen barnevern, omsorg og ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen, Blindeforbundet og Aurora kino.

I front for et viktig gjennomslag for brannmenn og yrkesskadeerstatning: brannmann Tore Vassbotn.

Blærekreft er godkjent som yrkesskade for brannfolk: – Et gjennombrudd

Fagforbundet og brannmann Tore Vassbotn har vunnet fram i Trygderetten. Det kan bety mye for andre brannfolk med kreft.

Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, understreker at forvaltningen må tilføres betydelig mer ressurser hvis saksbehandlingstiden for utbygging av kraft skal halveres.

Taktskifte i kraftutbygginga

– Det er liten tvil om at vi må bygge ut kraft i et lynraskt tempo hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Fagforbundet nestleder, Odd Haldgeir Larsen om Energikommisjonens rapport.

Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet og FO. f.v.: Morten Danielsen (tillitsvalgt, Frelsesarmeen), Anders Helgesen (FO), Arild Ræder Norberg (tillitsvalgt Blindeforbundet), Stian Bryde-Erichsen (Fagforbundet), Arne Løseth (Fagforbundet), Ole Henrik Kråkenes (FO), Per Egil Johansen (Fagforbundet), Anne Green Nilsen (fFagforbundet), Kai Nygård (Fagforbundet) og Stein Gunnar Knutsen (Tillitsvalgt Human Care Ung AS)

Meklinga i NHO 453 fortsetter

Tirsdag 31. januar møtte partene til mekling hos Riksmekleren. Det skal mekles i to dager.

Forhandlingsleder Anne Green Nilsen på vei inn til riksmekler under fjorårets streik i PBL-barnehagene.

Brudd i forhandlingene med NHO-barnehagene

Torsdag kveld ble det brudd i tariffoppgjøret 2022 mellom Fagforbundet og NHO etter flere uker med forhandlinger om ny barnehageoverenskomst for de ansatte i NHO-barnehagene. Oppgjøret havner nå på riksmeklerens bord.

NRK setter fokus på eldreomsorg i ny Brennpunkt-serie.

Fagforbundet med klare krav etter NRK-dokumentar

Del to av NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Løsningen på dette er hele og faste stillinger, og at vi får til en bedre oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Mette Nord og Jørn Eggum

Vil forbedre strømstøtten før lønnsoppgjøret

Både Fagforbundet og Fellesforbundet tar til orde for å bedre strømstøtten før årets lønnsoppgjør. – Det er helt opplagt at økte priser og økt rente vil ha stor betydning inn i lønnsoppgjøret. Derfor er det viktig at regjeringen gir signaler om en forbedret ordning, sier Mette Nord.

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Sikkerhet for bussjåfører må bli bedre nå! Vi vil ikke vente, sier Ove Solberg under minnemarkeringen etter bussulykken i Østfold.

Krever umiddelbar styrking av sikkerheten i buss

– Bussene som går på norske veier har elendig sikkerhet for sjåførene. Slik trenger det ikke å være, det er verken vanskelig eller dyrt å innføre strengere krav. Det haster, det må skje nå.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?