Slik redigerer du innhold i Episerver

Her har vi samletdet du trenger å vite for å publisere på fagforbundet.no. Vi har laget en brukerveiledning og forklaringsfilmer for hvert tema.

Før du begynner å publisere er det lurt å lese gjennom "Kom i gang med Episerver" under. Her kan du laste ned brukerveiledningen som en PDF, eller som et word-dokument hvis du ønsker det.

 

Brukerveiledning

Aller først, gå inn på fagforbundet.no, og søk opp siden din (hvis du ikke allerede har den lagret som bokmerke). 

imagefb19m.png
Finn siden "din". Scroll helt ned på siden og klikk på /rediger/

 

 

Hvis du allerede er logget, inn kommer du rett inn i publiseringsløsningen. Hvis du ikke er logget inn, logg inn her.

image3gxyn.png
Skriv inn brukernavn og passord. Hvis du har glemt brukernavn eller passord, klikk på Glemt passord.

 

 

Venstremeny

Første gang du kommer inn i Episerver, klikkpå navigasjonsfelt, det er ikonet oppe til venstre.

imagejx6oa.png
Klikk på navigasjonsfelt oppe til venstre

Trykk på tegnestiften og velg Fest. Nå har du låst venstremenyen og vil til enhver tid se hvilken nettside du står på/redigerer i.

imager097.png
Lås venstremenyen ved å klikke Fest på tegnestiften oppe til høyre. Da vil du til enhver tid se hvilken side du står på.

Høyremeny/ressursfelt

Øverst til høyre ser du en mappe som kalles for Ressursfelt. Klikker du på denne kan du låse høyremenyen også,om du foetrekker det, eller du kan bare ha den framme når du trenger den.

imageunvbk.png
Klikk på mappeikonet/ressursfelt øverst til høyre og trykk på tegnestift for å låse denne høyremenyen og, hvis du ønsker det. 

Blokker og Medier

Husk å sjekke at du står på fanene Medier når du skal laste opp eller legge inn bilder eller vedlegg. Blokker er det samme som innholdsblokker som ligger på ulike sider. 

imagexsv9r.png
I høyremenyen har hver fagforening sin egen mappe. Til "din" mappe kan du laste opp bilder og filer/vedlegg og legge dem ut på siden din. Merk at du må stå på fanene som heter Medier. 

 

Vil du ha dette forklart i video?

 

Stå på artikkellisten, _Aktuelt (region/forening). På høyre har du en såkalt "hamburgermeny". Klikk på «hamburgermenyen» og velg «Ny side».

imageiehgg.png
Stå på Aktuelt for din forening og velg Ny side.

 

Skriv inn tittel/overskrift, velg OK.

imager7ksq.png
Skriv inn tittel/overskrift. Trykk OK

 

Tittel har du allerede lagt inn. Skriv navnet ditt eller navnet på den som har skrevet saken i feltet Forfatter. Epost-adressen din er automatisk fylt ut, men vil ikke vises med mindre du legger inn et navn i forfatter-feltet.

imagew58lo.png
Legg inn forfatter for at forfatter skal vises og epost-adressen skal bli klikkbar.

 

Legg inn ingress og hovedtekst, som vist under.

imageswogn.png
Legg inn ingress og hovedtekst.

For å legge inn bilde og bildetekst, se avsnittet; "Slik legger du inn bilde og bildetekst". 

Når du har skrevet, eller limt inn den teksten du skal ha i saken, trykk på forstørrelsesglasset oppe i "menypanelet" for å få en forhåndsvisning.

imagea8mzm.png
Klikk på forstørrelsesglasset for forhåndsvisning av artikkelen.

 

Trykk på forstørrelsesglasset én gang til for å komme tilbake til redigeringsmodus.

imagethoyg.png
Trykk på forstørrelsesglasset, så får du en forhåndsvisning av artikkelen. Trykk på forstørrelsesglasset en gang til for å komme tilabke til redigeringsmodus.

Når du er fornøyd, trykk Publiser.

imagenvye5.png
Ingenting kommer ut på nettsidene før du trykker Publiser.

 

Når siden er publisert kan du trykke på jordkloden oppe til høyre for å komme direkte til saken du har lagt ut.

imagetc9vh.png
Klikk på jordkloden oppe til høyre så kommer du rett til saken du har publisert.

 

To ulike moduser når du redigerer

Vær oppmerksom på at du kan velge mellom to moduser, enten 1, Redigering på side eller 2, Alle egenskaper. Hvilken man liker å bruke er en smakssak. 

image7hmr9.png
1. Redigering på side. Hvis du står på modus Redigering på side til høyre for Publisere, ser artikkelen ut som vist her, og du ser nøyaktig hvordan artikkelen blir. 

 

2. Alle egenskaper. Hvis du står på modus Alle egenskaper til høyre for Redigering på side, ser artikkelen ut som vist her. 

 

Se video: Legge ut en artikkel

 

 

Vil du ha dette forklart i video?

 

1. Last opp et bilde fra PC-en din til artikkel

Hvis du står i en artikkel, trykk på den grønne pilen i feltet Hovedbilde.

imagejk738.png
Trykk på den grønne pilen for å laste opp eller velge bilde.

 

Trykk på sky-ikonet for å velge bildet som ligger på PC-en din.

imagemyh4a.png
Trykk på sky-ikonet for å laste opp bildet ditt.

 

 

Trykk på pluss-ikonet.

image10ws8s.png
2. Trykk på +

 

Finn fram til bildet du skal bruke.

imageok2g.png
Velg bildet ditt.

 

Vent til status viser Lastet opp, trykk deretter Lukk.

imageq2hvu.png
Vent til status viser Lastet opp. Trykk deretter Lukk.

 

Trykk deretter OK.

imageb0dkd.png
Trykk OK

 

Nå ligger bildet inn som du ser under, og vil legge seg øverst i artikkeln din.

imagedt1no.png
Nå ligger bildet inne som Hovedbilde.

 

2. Legg inn bildetekst, alt-tekst og fotograf.

 

Velg bildet du har lagt inn og legg inn bildetekst, alt-tekst og fotograf.

 

imageomjmc.png
Klikk på bildet som allerede ligger i feltet Hovedbilde. Klikk på hamburgemenyen på høyre side av bildet. Velg Rediger.

 

 

Skriv inn bildetekst og alt-tekst. Alt-tekst = beskrivelse av hva bildet viser. Denne teksten er for svaksynte og blinde som bruker skjermlesere. Legg også inn fotograf om det er nødvendig.

image8w8y.png
Legg inn bildetekst, alt-tekst og fotograf. Trykk Publiser.

 

Nå vil det se slik ut:

imagepssl.png
Slik ser det publiserte resultatet ut når bildetekst og fotograf er lagt inn.

 

 

3. "Drag and drop" bilde til artikkel

Det er også mulig å dra bildet over fra din desktop eller fra en mappe på PC-en din. Bare stå på bildet og dra det over til "Hovedbilde-boksen"/den grønne pilen. 

 

imagegrgzk.png
Stå på bildet du skal bruke og dra det over til Hovedbilde.

 

 

4. Laste opp et bilde til bildemappen til foreningen din

Velg mappen "din forening". Stå på mappen _Bilder.

imageag141.png
Velg din forening og mappen _Bilder

 

Når du står på _Bilder, trykk på sky-ikonet.

image813rm.png
Trykk på sky-ikonet

 

 

Følg samme framgangsmåte som punkt 1. Last opp et bilde fra PC-en din til artikkel øverst på denne siden.

imagewyqv7.png
Følg samme framgangsmåte som punkt 1. øverst på denne siden.

 

5. Velge bilde som allerede ligger i en mappe i Episerver/publiseringsløsningen

Klikk på mappeikonet øverst til høyre, da får du fram høyremenyen som inneholder filer, bilder og innholdsblokker. 

imagew2a2q.png
Klikk på mappeikonet øverst til høyre.

Du kan feste høyremenyen hvis du liker det, eller du kan bare klikke den bort igjen når du er ferdig. Bruk tegnestiftet til å låse en meny eller klikke den bort igjen. Husk å sjekke at du står på fanen som heter Medier når du skal jobbe med filer og bilder.

imagevh3lc.png
Klikk på tegnestiften hvis du vil låse høyremenyen. Klikk på tegnestiften igjen for å fjerne den igjen.

 

I hvilken mappe ligger bildet jeg skal bruke?

Bildet du skal bruke vil alltid legge seg i mappen For denne Side hvis du laster det opp fra din PC og legger det i Hovedbilde i en artikkel.

A. For denne Side

 

imagex1cpn.png
Jeg står på mappen For denne Side. Her kan du bruke søkefeltet (hvis du vet filnavnet til bildet), eller scrolle deg fram til du finner bildet du skal bruke.

 

B. Din fagforeningsmappe

Trykk på pluss-tegnet til din fagforeningsmappe. Her får du opp to mapper; en for bilder og en for filer. I bildet under er Agder valgt. I mappen som heter _Bilder skal bildene til din forening ligge alfabetisk sortert. 

imagepoti5.png
I fagforeningsmappen din ligger det alltid to mapper; en som heter _Bilder og en som heter _Filer.

 

  • Hvis bildet du skal bruke ligger i mappen For denne Side, stå på her og søk deg fram til bildet. På samme måte, hvis bildet ligger i din Fagforening -> _Bilder, stå på denne mappen og søk deg fram til bildet.
  • Stå på bildet du skal bruke.

 

imagew8g48.png
Her er bildet som skal brukes. Stå på bildet. 

 

Nå kan du bare dra bildet over i feltet Hovedbilde.

[sett inn videolink for å vise "drag and drop"]

 

Se video: Legge inn bilder og bildetekst

 

Vil du ha dette forklart i video?

 

Først må du laste opp vedlegget/dokumentet fra PC-en din til publiseringsløsningen.

1. Last opp vedlegget fra min PC

Trykk på mappeikonet slik at du får opp høyremenyen.

image98l8p.png
Trykk på mappe-ikonet øverst til høyre.

 

Naviger deg fram til "din mappe".

imagee7n2k.png
Sørg for at du står på Fanen som heter Medier, ikke Blokker. Velg mappen _Filer som ligger under din Fagforening.

Trykk på sky-ikonet.

imagekjlhw.png
Last opp filen/vedlegget ved å trykke på sky-ikonet.

 

Last opp filen/vedlegget ditt.

imagedj4ct.png
Last opp filen/vedlegget ditt.

 

Vent til status viser Lastet opp. Merk, har du dårlig nettverk kan dette ta noen sekunder for mye for en utålmodig sjel ...

image5czg.png
Vent til status viser Lastet opp. Velg Lukk.

 

Nå er vedlegget lastet opp til Episerver, og det ligger i mappen "din". PS. Det er lurt å gi vedlegget et meningsbærende filnavn. Da blir det lettere å finne det fram igjen når du skal lenke til det.

 

2. Lenke til et vedlegg etter at du har lastet det opp til Episerver

Når du vil lenke til et vedlegg fra løpende tekst i artikkelen. Marker teksten/setningen du vil lenke fra.

imagebo29.png
Marker teksten du vil lenke fra. Velg Sett inn/rediger kobling fra verktøymenyen.

 

Velg Fil. Trykk på ... til høyre for feltet Fil.

imagemyz8l.png
Velg Fil. Velg deretter de tre prikkene etter "fil-feltet" for å velge filen/vedlegget.

Nå navigerer du deg fram til "mappen din" for å velge filen/vedlegget. Du kan også bruke søkefeltet øverst som vist under.

imageg8rd.png
Naviger deg fra til "mappen din" og finn vedlegget du har lagt inn. Du kan også bruke søkefeltet som vist over. 

 

 

Velg vedlegget du har lastet opp og trykk OK

imageglba.png
Velg filen/vedlegget ditt. Trykk OK.

 

imagean4dm.png
Skriv inn Koblingstittel hvis du ønsker det, det er teksten som vises når du holder musepekeren over den lenkede teksten.

Nå kan leserne laste ned vedlegget ditt her.

 

Se video: Legge til vedlegg

 

Vil du ha dette forklart i video?

 

Stå på en kalender.

Stå på _Kalender

 

Gå til hamburgermenyen på høyre side og velg Ny side.  Skriv inn navnet/tittel på kurset.

imagefvh5p.png
Så på _Kalender og velg Ny side.

 

 

Fyll inn felter med adresse, kontaktperson, dato osv.

imagebpw8.png
Fyll inn felter for dato og adresse.

Legg inn

image13xvk.png
skriv inn tekst/informasjon om kurset, legg inn kontaktperson, tlf., osv.

Trykk Publiser

image9ucp2.png
Trykk Publiser når du har lagt  inn det du skal.

 

Se video: Legge inn kalenderhendelse

 

Vil du ha dette forklart i video?

Gå opp til publiser-knappen og velg Tidsstyrt publisering.

imagedoequ.png
Gå til publiser-knappen og velg Tidsstyrt publisering.

 

Velg dato og trykk Planlegg.

imageogz3s.png
Velg dato for når du vil at saken skal publiseres. Trykk Planlegg.

Nå kan du ikke redigere noe i denne artikkelen før den er publisert.

Hvis du vil fjerne tidsstyringen går du opp til Alternativer igjen; velg Fjern planlegging og deretter publiser.

Se video: Tidsstyring

 

Vil du ha dette forklart i video?

For å avpublisere, gå opp til Verktøy øverst på siden.

Øverst på siden har du et valg som heter Verktøy. Klikk på verktøy og velg Håndter utløp og arkivering.

 

Velg dato for når saken skal avpubliseres, eller trykk hvis du skal avpublisere i skrivende stund.

imagel9a67av.png
Velg dato for når saken skal avpubliseres.

Når du har valgt utløpsdato, trykk Lagre.

imagecaowo.png
Trykk Lagre når du har valgt dato.

Nå får du opp en rød klokke til høyre for artikkelen, det betyr at den er avpublisert. hvis du vil publisere siden igjen, trykk på «fjern utløp» og Lagre.

 

Se video: Avpublisere sider

 

 

Vil du ha dette forklart i video?

Trykk på hamburgermenyen på høyre side side.

imagewnutj.png
Gå til hamburgemenyen på høyre side av siden du skal slette. Velg Flytt til papirkurv.

 

Se video: Slik sletter du 

 

 

Vil du ha dette forklart i video?

Krysspublisere til en artikkelliste

Helt nederst på siden din ligger et felt somheter Publiseringspunkt. Trykk på velg innhold

Gå nederst på siden til Publiseringspunkt og trykk velg innhold.

 

Nå vil du få opp innhold som du kan krysspublisere. Det som er svart er "lov" til å krysspublisere. Det som er grått har du ikke adgang til å krysspublisere.

imagey4awk.png
Trykk på velg innhold - nå får du opp innhold som du "får lov" til å krysspublisere.

Naviger deg fram i sidetreet på venstre side og velg artikkellisten du vil legge artikkelen i. Trykk OK.

imagev68xm.png
Naviger deg fram i sidetreet på venstre side og velg artikkellisten du vil legge artikkelen i. Trykk OK.

Nå vil du se at

imagecpbv8.png
Når du har krysspublisert vil det se slik ut i "Publiseringspunkt-boksen". På dette bildet ser du at denne artikkelen er krysspublisert til artikkellisten som heter Brukerveiledning.

 

 

"Dra" en artikkel over til artikkelliste

Motsatt, hvis du vil ha en artikkel inn i en gitt artikkelliste; stå på artikkellisten du vil ha artikkelen over til. Naviger deg fram i sidetreet på venstre side til artikkelen du vil ha.

imagenbe9.png
Stå på artikkellisten. På dette bildet ser du at alle artiklene som ligger i denne artikkellisten som heter Brukerveiledning.  Naviger deg fram til en annen artikkel du vil ha over i artikkellisten. Ta tak i artikkelen og dra den inn i feltet som heter «Publisér artikler til denne listen».

 

Se video: Slik krysspubliserer du

 

Lurer du på noe?

Send en epost til netthjelp@fagforbundet.no