Mandag 14. juni 2021
Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

14
jun.
2021
08.30 12.30

Sted

Digitalt

Arrangør

Fagakademiet AOF

En kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling

Formål

Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningslovens hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving.

Målgruppe

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Innhold

Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis. Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk
  • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift
  • Partsbegrepet
  • Habilitetsreglene
  • Taushetspliktsreglene
  • Vedtaksutforming, begrunnelse og klage
  • Litt om forslag til ny forvaltningslov etter NOU 5/2019

Kurset gjennomføres på fire timer inkl korte pauser.

Klikk her for mer informasjon samt påmelding!