Onsdag 9. juni 2021
Kursstige BAD – Renhold

09
jun.
2021
09.00
11
jun.
2021
12.00

Sted

Digitalt

Arrangør

BAD, PARK OG IDRETT

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige bygg. Derfor vil en generell og helhetlig kunnskap om renhold være av stor betydning. Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme/ bad- og idrettsanlegg. Videre vil kurset belyse renholderens rolle i et HMS perspektiv, noe som gir økt kunnskap for å sikre en bedre og tryggere hverdag.

Formål

Gi en formell målbar kompetanse på renhold i anleggene, gi økt kunnskap om renhold og utviklingen i faget og å gi muligheter for mer innflytelse på arbeidsplassen. I tillegg å gi økt motivasjon i framtidig arbeid.

Innhold

Kurset er ett av en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.
Det går over to og en halv dag, med forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutvekslinger og noe selvstudie.

Dagene vil inneholde følgende temaer:

  • Nyhet– Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket oss. Smittevern, mikrobiologi og Legionella.
  • Renhold – definisjoner, prinsipper og systemer
  • Samfunnsbehov og kunnskapsbehov
  • Renholdsutstyr – manuelle og maskinelle metoder
  • Hvordan ulike rengjøringsprodukter, utstyr og metoder påvirker arbeidsmiljøet, bygningen, konstruksjoner og overflater (FDV)
  • Lovverk og Norsk Standard – aktuelle lover og forskrifter av betydning for renhold og hygiene
  • PH-skalaen og virkningene av ulike sure og alkaliske produkter
  • Renholdsplanlegging og renholdsøkonomi – oppsett av renholdsplan, kvalitetssikring av renholdet som en del av internkontrollen
  • Gruppearbeid/ erfaringsutveksling

Gjennom alle dagene vil det bli god anledning til å stille spørsmål.

Påmeldingsfrist: 28.mai – Begrenset antall plasser!