Onsdag 2. februar 2022
Kick-off NM i helsearbeiderfag 2022

02
feb.
2022
10.30 14.30

Sted

Zoom

Arrangør

KS, Fagforbundet, Delta og Spekter

Kontaktperson

Sissel Kvam

90594550 

sissel.kvam@ks.no

Invitasjon til tillitsvalgte, representanter fra videregående opplæring, ansatte på opplæringskontor/ansvarlig for lærlinger

  • Er du engasjert i helsearbeiderfaget og yrkeskonkurranser?
  • Ønsker du å bidra til at det blir arrangert fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget i ditt fylke/din region?

Påmeldingsfrist:         26. januar

Kick-off arrangeres som en digital sending og vi oppfordrer deltakere fra samme region om å følge sendingen sammen fysisk.

Program:

10.00

Pålogging. Ved behov for hjelp med pålogging, ring 90753476/ 94183527

10.30

Velkommen v/ Eli Sogn Iversen

10.45

Deltakelse i mesterskap – Hvilke muligheter kan det gi?

v/ Silje Kjærnli og Monica De Vito

11.30

Lunsj

12.00

Hvordan planlegge og gjennomføre et fylkesmesterskap? v/ Sissel Kvam

12.45

Pause

13.00

Gruppearbeid i regionene – alle fra hvert fylke/region sendes til eget zoom-rom

14.00

Spørsmål og oppsummering i plenum

14.30

Takk for i dag

Med forbehold om endringer

Konkurranser i helsearbeiderfag 2022

Yrkes-NM

Årests Yrkes-NM arrangeres i Sørlandshallen 26. til 29. september. Worldskills Norge er arrangør sammen med Agder fylkeskommune.

Informasjon om arrangementet finner du på www.worldskills.no

imageelzz.png

Fylkes/regionmesterskap

Både KS, Fagforbundet, Delta og Spekter står sammen om yrkeskonkurranser i helsearbeiderfaget. Man kan velge ut en representant til yrkes-NM på flere måter. Å arrangere et fylkesmesterskap vil skape positiv PR for helsarbeiderfaget.

Mange fylker har blitt slått sammen til regioner. Partene bak samarbeidet om konkurranser i helsearbeiderfaget har blitt enige om at regionene selv kan avgjøre om de vil arrangere mesterskap i de gamle fylkene eller i de nye regionene. Det betyr for eksempel at regionen Vestland kan sende to deltakere hvis de ønsker det.

For å få til en god konkurranse med mange deltakere, erfarer vi fra tidligere år at det er smart å etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Deltakerne kan være representanter fra fylkeskommunen, fra skoler med Vg2 helsearbeiderfag, fra opplæringskontor og tillitsvalgte.

For at deltakerne skal få god tid til å trene før NM i oktober, bør fylkesmesterskapene være arrangert innen 15. juni 2022. Deltakerne kan være Vg2-elever, lærlinger og fagarbeidere som er yngre enn 21 år i komkurranseåret.

Deltakerne konkurrerer individuelt.

Jobbvinner

«Jobbvinner» er et nasjonalt prosjekt med mål om å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene. Prosjektet er et av tiltakene under Kompetanseløft 2025 som skal sikre god og stabil bemanning i helse- og omsorgstjenestene. I oppdraget fra Helsedirektoratet står det at prosjektet skal videreføre arbeidet med rekrutteringspatruljer og yrkeskonkurranser.

Mer om prosjektet finner du på hjemmesiden www.jobbvinner.no