Onsdag 2. juni 2021
Planlegging, drift, beredskap og innkjøp - VA, digitalt kurs

02
jun.
2021
09.00
23
jun.
2021
11.20

Sted

Digitalt

Arrangør

Fagakademiet AOF

Vannverkene er underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold. Beskyttelse av vannkildene, riktige vannbehandlingsprosesser, god styring av prosessene, strategisk utbygging og sanering av ledningsnettet, optimal utforming og plassering av høydebasseng, vannprøvetaking og kompetanse er viktige elementer for å sikre at kvalitetskravene oppfylles. 

Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.

Kursdatoer:

02.06.2021
kl 09.00 - 11.20

09.06.2021
kl 09.00 - 11.20

16.06.2021
kl 09.00 - 11.20

23.06.2021
kl 09.00 - 11.20

Formål

Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har. Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Klikk her for mer informasjon samt påmelding til de ulike kursene!