Alle attester er viktig for lønna

Fagforbundets medlemmer har ulike lønnsvilkår alt etter hvilken tariffavtale de er en del av. Det er viktig at tillitsvalgte er nøye med å sjekke og bidra til at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er korrekt i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

26.04.2019 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 29.04.2019

Oss tillitsvalgte har tidligere skrevet om utfordringene en del medlemmer har ved at de ikke får den ansienniteten de har krav på. Alle tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår, mens hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Som tillitsvalgt er det viktig at du setter deg inn i avtaleverket og har det i bakhodet også når du deltar under tilsettingsintervju.

Still de riktige spørsmålene

Det finnes et «glemt» spørsmål som bør stilles ved ansettelser i stillinger uten formelle kompetansekrav: Har den som skal ansettes hatt omsorgsansvar for barn eller andre i familien? Mange som blir ansatt i stillinger uten formelle krav til kompetanse starter på null år i ansiennitet. I noen tilfeller er det helt feil.

Hovedtariffavtalen i kommunen (KS) sier at en ansatt kan få kompensert for manglende ansiennitet hvis de har vært hjemme med omsorg for barn eller andre, med inntil seks års ansiennitet. Saker som kommer fra kompetansesenter og hovedtillitsvalgte viser at Fagforbundet må bli bedre på å ta i bruk denne muligheten, særlig når det gjelder utenlandske arbeidstakere.

Dersom den som blir ansatt har hatt omsorgsansvar, kan han ha krav på inntil seks års ansiennitet, noe som utgjør et lønnshopp på rundt 40 000 kroner.

Må være vaktbikkje for alle

Trude Rosnes Haukås, leder for Fagforbundets kompetansesenter i Bergen, forteller at de er flinkere til å spørre de norske om relevante papirer, men at de har erfart at de som kommer fra andre land også kan ha attester både på relevant praksis, og at de har hatt omsorg for andre i en eller flere perioder.

Så lenge en ansatt har en attest og får en autorisert oversettelse til engelsk, så skal all praksis de har med seg fra tidligere arbeid telles med, akkurat som med norske arbeidstakere.

Ta lønnsjekken på arbeidsplassbesøk

Fagforbundet har utarbeidet en veileder som heter Fagforbundet sjekker lønna di. Denne ligger i materielldatabasen og kan bestilles eller lastes ned. Der ligger det også en plakat som du kan henge opp og fortelle når du kommer og sjekker lønna di.

  • Har du gyldig arbeidsavtale?
  • Er du innmeldt i pensjonsordningen på arbeidsplassen din?
  • Er ansienniteten din beregnet riktig?

Lønnsjekken er et verktøy som har vært vellykket og som engasjerer medlemmene. Den er  nyttig å ha med seg på arbeidsplassbesøk der du som tillitsvalgt kan skjekke lønnslipper og arbeidskontrakter, og om alt er på stell. Dersom du som tillitsvalgte oppdager feil, må du være nøye med å følge opp videre.

Sier du at du skal hjelpe medlemmene, gjør du det. Kan du ikke finne ut av det der og da, bruk andre i fagforeninga, eller ta kontakt med ditt kompetansesenter. Lønns- og arbeidsvilkår har førsteprioritet, og våre medlemmer skal vite at de får hjelp til å kreve  riktig lønn og riktig kontrakt.