Ble snytt for enkepensjon – får etterbetalt ti år

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Da Fagforbundets medlem gikk over fra uførepensjon til alderspensjon i 2002 fikk hun rett på en gunstigere samordning av etterlattepensjon, noe som skulle ha gitt henne over 2000 kroner mer i måneden.

31.10.2017 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 03.11.2017

Men det visste hun ingenting om. Statens pensjonskasse oppdaget selv at de hadde utbetalt for lite pensjon til kvinnen, som mistet mannen sin i 1995. Pensjonskassa innvilget derfor rett til bedre etterlattepensjon, men begrenset etterbetalingen til tre år.

La ansvar på medlem

Den tidligere hjelpepleieren ble uføretrygdet i 1998, og uførepensjonen og etterlattepensjonen ble samordnet. I 2002 gikk hun over fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, og det var her samordningen ble feil.

Statens pensjonskasse argumenterte med at vårt medlem selv skulle ha gitt dem informasjon om at hun fikk beskjed om at pensjonen hennes var endret fra uførepensjon til alderspensjon. De mente samordningen ble feil på grunn av manglende opplysninger fra henne, og argumenterte derfor med at alminnelig foreldelsesfrist på tre år skulle legges til grunn for utbetalingen. Ifølge pensjonskassa ble det ikke funnet grunnlag for å bruke utvidet foreldelsesfrist, som er 10 år.

Anket til Trygderetten

Dette var ikke Fagforbundet enige i, og anket til Trygderetten. I foreldelsesloven § 10 nr. 1 heter det:

«Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap.»

Burde blitt oppdaget

I sommer sendte Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby et brev med tilleggsopplysninger til retten.

– Vi mener kvinnen har gjort alt som kan forventes av henne for å opplyse om sine pensjonsforhold. Det kan heller ikke forventes at hun selv hadde mulighet til å oppdage at noe var galt. Så lenge hun fortsatt fikk en pensjon som var samordnet med mannens etterlattepensjon, er det naturlig å anta at den var riktig beregnet, fortalte Rønning-Aaby til Fagbladet.

– Dette burde Statens pensjonskasse, som den profesjonelle part, ha oppdaget lenge før, mener hun.

Og det var Trygderetten enige i. Etter at Fagforbundet tok tak i saken, har Statens pensjonskasse nå gjort om vedtaket. Det betyr at vårt medlem får etterbetalt for ti år i tillegg til de tre hun allerede har fått etterbetalt for.

Ufattelig glad

Dersom det stemmer at hun har fått over 2000 kroner per måned i for lite pensjon, kan hun nå få godt over 200.000 kroner i etterbetaling. Men det viktigste får vårt medlem var anerkjennelsen av at hun ikke har gjort noe feil.

– Jeg er så ufattelig glad. Nå får jeg endelig anerkjennelse for at det ikke var mitt ansvar at samordningen av pensjonen min ble feil. En slik anerkjennelse er veldig viktig for meg, sa hun til Fagbladet.