Vokt dere for foreldelsesfristen

Har medlemmer pengekrav mot arbeidsgiver, husk den alminnelige foreldelsesfristen på tre år.

09.04.2012 av Anne Kahtrine Ellila
Sist oppdatert: 23.04.2012

Hovedregelen er at foreldelse på fordringer er tre år, jamfør Foreldelsesloven. Fordringer kan være krav om for lite utbetalt lønn, feriepenger og overtid – kort sagt penger som medlemmer mener at arbeidsgiver skylder dem. Merk at pensjon har egne bestemmelser.

Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. Treårsfristen begynner å løpe fra den dagen medlemmet skulle hatt feriepengene utbetalt eller fra lønningsdagen, og fordringene forfaller fortløpende. Hvis medlemmet har fått feil utregnet ansiennitet da hun begynte å jobbe i mars 2009, vil kravet for akkurat denne månedslønnen forfalle i tilsvarende dato i mars 2012. Kravet for aprillønna 2009 vil forfalle i april 2012 og så videre.

 

Tilleggsfrister

Loven tar hensyn til at man ikke alltid vet at man har en fordring. Selv om vi alle har en plikt til å sjekke at lønnsslippen er korrekt, er det ikke alle feil som er like lett å oppdage. Oppdager man – eller burde ha oppdaget – at man har fått for lite i lønn over år, løper det en ny foreldelse på 1 år. Denne type krav kan likevel ikke være mer enn 10 år gamle totalt.

 

Hva avbryter foreldelsesfristen?

Hvis arbeidsgiver erkjenner at de har gjort en feil og at de vil tilbakebetale kravet, så avbrytes foreldelsen. Sørg da for at dette blir gjort skriftlig gjennom et brev fra arbeidsgiver eller ved en protokoll. Hvis arbeidsgiver ikke erkjenner at de vil rette opp i feilen, må saken til forliksrådet eller tingretten for at fristen skal avbrytes.

At tillitsvalgte sender brev til arbeidsgiver, avbryter IKKE foreldelsesfristen. At arbeidsgiver bruker lang tid på å svare eller lignende, avbryter IKKE foreldelsesfristen. Så hvis dere ser at det er fare for foreldelse, ikke vent på arbeidsgiver, men send saken videre.

Men – når alt dette er sagt, arbeidsgiver MÅ ikke benytte seg av bestemmelsene om foreldelse. Dere bør derfor vurdere å fremme denne type krav selv om de kan være foreldet. Hvis arbeidsgiver da henviser til foreldelsesloven, så appeller til deres gode arbeidsgiverhjerte – pek på hvem som er den profesjonelle part og så videre. Staten har hvert fall tidligere hatt en policy på at hvis det er åpenbart at arbeidsgiver har gjort en feil, så har de sett bort fra foreldelsesloven.