I august må vi være godt forberedt

Husk å oppdatere medlemsregisteret Fane2: Det er viktig at alle medlemmer er riktig registrert på arbeidsgiver slik at mangfoldet av tariffområder er dekket, sier Grethe Sørensen, leder for konfliktberedskapen (t.h.), og Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Sommerferien er her, og selv i unntakstider er det viktig å nyte den. – Det skal også vi, sier Grethe Sørensen, leder for konfliktberedskapen, og Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet, men de er veldig opptatt av at organisasjonen er klar for tariff i august, og at alle lister i Fane2 er korrekte.

17.06.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 20.08.2020

Fagforbundet har mange dyktige tillitsvalgte som alt i august må ta opp igjen tarifftråden de slapp i mars. Vårens vakreste eventyr ble da plutselig et globalt mareritt.

For svært mange av medlemmene i Fagforbundet medførte pandemien at arbeidslivet ble snudd opp ned, samtidig som skoler og barnehager stengte. Mange av våre medlemmer har blitt klappet for, nå gjenstår det å se om det vil speile seg i det utsatte tariffoppgjøret til høsten.

Ledelsen tydelig om tariff

Lønnsoppgjøret er ikke avlyst. Ledelsen i Fagforbundet har vært tydelig på det.

– Hovedoppgjøret 2020 er utsatt til høsten, det er ikke på noen måte avlyst, sa daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak til Oss tillitsvalgte tidlig i mai. Han sa også at prioriteringene fra tariffkonferansene ligger fast. Leder Mette Nord sa i forbindelse med LOs representantskap at LO har et ansvar for at folks inntekt står i forhold til prisstigningen.

Det blir ikke et lett oppgjør, men Fagforbundet går alltid til forhandlingsbordet godt forberedt. Bare høsten vil vise hvordan det går.

Konfliktberedskapen må være på topp

Konfliktberedskapen møttes i juni. Tone Faugli, leder av forhandlingsenheten, orienterte om det som kommer.  Alle avtaler er forlenget til 15. september. LO og NHO starter opp tidlig i august, så følger Fagforbundet på med KS-området og alle de andre tariffområdene vi har.

Følg med på fagforbundet.no, der vil datoer for forhandlingene ligge.

Tone Faugli ser ekstra utfordringer for avtalene NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten, og NHO 453. Andre områder som blir utfordrende er Spekter Helse med sykehusene (område 10) og hele område 12. KS Bedrift og KA kan også overraske.

– Fram til oppgjøra er det viktig å verve medlemmer, ikke minst i privat sektor som pleie og omsorg og barnevern. Der trenger vi mer tariffmakt, sier Faugli.

– Det blir en travel høst, for å si det sånn, legger Sørensen til.

Fane2 er fast følgesvenn

Forberedelsene til hovedoppgjøret 2020 var godt i gang før 12. mars, og alle regioner, fagforeninger og kompetansesenter hadde fått påminning om å være klar for konflikt innafor alle tariffområder.

– Fagforbundet er part i over 70 avtaler og fagforeningene har medlemmer hos arbeidsgivere i mange ulike tariffområder, sier Grethe Sørensen.

Hun kan ikke understreke sterkt nok at selv om jobben ble påbegynt i vår, så må alle fagforeninger ha alt på stell, helst før de går i ferie.

Beredskap i alle ledd

Fagforbundet sin sentrale konfliktberedskap koordinerer og organiserer alle streiker og har et overordna ansvar for streikehåndboka, opplæring og veiledning til de lokale fagforeningene.

– Den lokale fagforeninga må hvert år oppdatere seg på innholdet i streikehåndboka. Håndboka gjelder for alle tariffområder i Fagforbundet, presiserer Sørensen.

Regionene og kompetansesentrene har en viktig rolle, det samme har forhandlingsenheten som sender rundskriv og ber fagforeningene om å sette i gang nødvendige forberedelser. Informasjonsavdelingen lager tariffinformasjonen.

– Fagforbundet er en stor organisasjon som må henge sammen i alle ledd og utnytte den styrken det gir, sier Tone Faugli.

Første bud er å ta Fane2 på alvor og sikre at alle medlemmene er registrert med korrekt arbeidsgiver, arbeidssted, tariffområde, stillingskode og yrkesgruppe.

– Fagforbundet står foran et hovedoppgjør, korona endrer ikke det. Hele organisasjonen må være i tipp topp stand til det braker løs, avslutter Tone Faugli og Grethe Sørensen.