Til hovedinnhold

Betalte ikke feriepenger til ansatte "som gjorde seg vanskelig"

Unnlot å betale feriepenger - tapte i retten.

Unnlot å betale feriepenger - tapte i retten. (Foto: Skjermdump fra LO-advokatene på Facebook)

En arbeidstaker fikk erstatning i Trøndelag Tingrett i begynnelsen av oktober, for manglende utbetaling av feriepenger. Arbeidsgiver var ikke så opptatt av å følge alle sine plikter etter ferieloven, og han uttalte i retten "at han ofte unnlater å utbetale feriepenger til ansatte som gjør seg vanskelige".

08.11.2023 av Informasjonsavdelinga /LO-advokatene
Sist oppdatert: 09.11.2023

I den aktuelle saken hadde arbeidstaker vært sykmeldt over en lengre periode. Feriepengekravet var på kroner 20 000 og manglende utbetaling gjorde at arbeidstaker ikke hadde penger til å gjennomføre en planlagt reise. Trøndelag tingrett kom til at det arbeidsgiver i tillegg til feriepengene, måtte betale kroner 20 000 i skattefri erstatning for arbeidstakers velferdstap.

Ferieloven gir mulighet til å kreve erstatning

Muligheten til å kreve oppreisning/erstatning etter ferieloven er ikke så godt kjent. Tingretten beskriver erstatningsordningen på følgende måte i dommen:

Oppreisning
Det følger av ferieloven § 14, første ledd at arbeidsgiver plikter å betale erstatning dersom denne «forsettlig eller uaktsomt» unnlater å utbetale feriepenger. Det følger av bestemmelsens annet ledd at erstatningen skal omfatte økonomisk tap og en «rimelig erstatning for velferdstap», dvs. en oppreisning for ikke-økonomisk tap. har kun krevd det siste. Formålet bak bestemmelsen er dels for å gi en kompensasjon til arbeidstaker, dvs. et reparasjonshensyn, og dels et preventivt hensyn, dvs. å hindre at arbeidsgivere unnlater å utbetale feriepenger. Det er verken i loven eller lovens forarbeider satt noe minimums- eller maksimumsbeløp for en eventuell velferdserstatning.
Arbeidstaker var bistått av LO-advokat Jan Arild Vikan. Kilde: LO-advokatene
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?