Til hovedinnhold

Krever at ansatte involveres i digitaliseringa

Trond Finstad

Trond Finstad

Utviklingen på det digitale området går raskt. Trond Finstad mener det er avgjørende at tillitsvalgte inkluderes, slik at digitaliseringen blir forsvarlig og effektivitetsfremmende. – Bildet av utfordringene nokså klart - og svaret er bedre involvering av tillitsvalgte, sier han.

15.03.2023 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 16.03.2023

Denne uken presenterte Fafo sin delrapport i prosjektet "Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet." Rapporten inneholder mange interessante funn og nye perspektiver. Den gir et bilde av utfordringer også: Personvernkonsekvenser er sjeldent drøftet med tillitsvalgte før digitale løsninger innføres, og muligheten for overvåkning av ansatte er ofte ikke vurdert.

Illustrasjon, Fafo
Illustrasjon, Fafo

Trond Finstad, leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon, mener digitalisering kan være positivt – hvis det skjer på rett måte. Da må tillitsvalgte involveres i langt større grad enn i dag, mener han.

Forskning viser at tillitsvalgte lyttes til når de først er tilstede rundt bordet der beslutninger fattes. Både arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen gir tillitvsalgte rett til medvirkning ved innføring av ny teknologi og kontrolltiltak i virksomhetene.

Trond Finstad har stor tro på Fagforbundets tillitsvalgte:

– De tillitsvalgte har en unik kompetanse på en rekke områder som virksomhetsledelsen ikke kan klare seg uten. Jeg tror digital kompetanse er en nøkkelfaktor også for tillitsvalgte. Men det viktigste er å strekke hode fram, involvere seg og spille på egne styrker. De tillitsvalgte etter lov- og avtaleverk er allerede eksperter på lønn, forhandlinger, bemanning, tariffavtaler – bare for å nevne noe. Yrkesseksjonstillitsvalgte er på sin side eksperter på alle sider yrkesutførelsen. De tillitsvalgte må kobles sammen og så kobles på digitaliseringsprosessene. Her er det nok arbeid til alle og jeg tror yrkesseksjonen virkelig kan skinne når det gjelder digitale omstillinger. Det er en mulighet vi må ta vare på! 

– Hvordan ser du på Fafo-rapporten og forskningsprosjektet "Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet"?

– Forskningen på digitale omstillinger og personvern tar for øvrig et kvantesprang framover i de nye rapportene utarbeidet av Fafo og Universitet i Oslo. Det er skremmende å lese rapportens omtale om "sjefsvare", en type programvare som har som oppgave å informere ledelsen om den digitale adferden til de ansatte. Totalt sett er mulighetene for overvåkning av ansatte økende. Manglende involvering innebærer  at de ansatte ikke har mulighet til å avdekke overvåkningen før det er for sent.

– Hva er det viktigste som må gjøres på dette området videre?

– Arbeidsgivere i kommunal sektor må derfor ta de tillitsvalgte med på laget når digitale omstillinger er på trappene.  Bildet av utfordringene nokså klart – og svaret er bedre involvering av tillitsvalgte. Når Datatilsynet kommer på inspeksjon er det ofte for sent!

Se webinar og delrapport på Fafos sider her.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?