Til hovedinnhold

Fagforbundet er rede til å sette Sør-Sudan på dagsorden

Mette Nord og Henriette Westhrin undertegner samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp 2023-2025

Mette Nord og Henriette Westhrin undertegner samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp 2023-2025 (Foto: Ingunn Eriksen´)

I dag ble solidaritetssamarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp formelt undertegnet. Det felles Palestina-engasjementet fortsetter med full styrke.

20.01.2023 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 20.01.2023

– Samarbeidsavtalen betyr mye for Norsk Folkehjelp. Fagforbundet støtter ikke bare våre palestinske partnerorganisasjoner i Gaza og på Vestbredden, men gir rom for at vi sammen kan ha et ekstra trykk på det politiske arbeidet vi gjør her i Norge. Solidaritet i praksis innebærer at arbeidet skal skje ute i landene der kampene står, men like viktig er vår politiske påvirkning her hjemme, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Den nye avtalen innebærer en slutt for Fagforbundets støtte til kartlegging og rydding av klasebomber i Laos. Samtidig er Postkoms tidligere solidaritetsavtale med Norsk Folkehjelp til organisasjoner i Sør-Sudan videreført i den nye avtalen. Støtten er økt, og det er opprettet et eget Fagforbundets ambassadørkorps for Sør-Sudan. Korpset består av Jens Christian Berg, fra Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Nordland og Beate Karoline Eidissen, hovedavtaletillitsvalgt i Posten region Nord-Norge for Fagforbundet Post og Finans.

– Norsk Folkehjelp ga oss tilbakemelding at USA har økt sine bevilgninger til arbeidet i Laos.  Det er en svært gledelig nyhet. I tidsrommet 1964 til 1973 slapp USA over mer enn 2 millioner tonn klasebomber over nøytrale Laos under Vietnamkrigen. Fagforbundet har hele tiden ment at USA må øke sitt bidrag til opprydningen, sier forbundsleder Mette Nord.

Westhrin slutter seg til, og tilføyer at Norsk Folkehjelps nå øker sin innsats i Laos med amerikanske midler.

 

Styrking av sivilsamfunnet i Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp har vært i Sør-Sudan i 40 år, og har erfart at det er vanskelig å skaffe finansiering til arbeidet til tross for at de humanitære krisene er enorme. I dag er det 9 av underkant av 11 millioner mennesker som er avhengige av matvarehjelp for ikke å sulte.

–  Den humanitære krisen er forårsaket både av væpnet konflikt og av klimaforandringer. Norsk Folkehjelp kombinerer akutt humanitært arbeid med langsiktig arbeid for å bygge opp demokratiet gjennom å styrke sivilsamfunnet.  Det er også viktig å sikre at folk får mulighet til å skaffe egen inntekt og ikke minst bli mer motstandsdyktig mot klimaendringer. Arbeidet retter seg spesielt mot å få kvinner til å bli selvforsørgende, forteller Westhrin.

 

Delegasjon til Sør-Sudan i mars

Den første ambassadørreisen i landsmøteperioden går til Sør-Sudan. Fra Fagforbundet vil delegasjonen bestå av ambassadørene for Sør-Sudan, i tillegg til Ingunn Eriksen og Odd Christian Øverland fra Fagforbundet sentralt. Odd Christian Øverland, tidligere leder av Postkom, bidro til at forbundet inngikk en avtale med Norsk Folkehjelp i 2012. Han var med i delegasjonen til Sør-Sudan sammen med Norsk Transportforbund i 2013, og er spent på å se hvordan landet har utviklet seg i årene som har gått.

– ­Vi er veldig glade for at Fagforbundet vil være med å reise oppmerksomheten om det som skjer i Sør-Sudan, sier Westhrin. 

Mette Nord og Henriette Westhrin er opptatte av at samarbeidsavtalen også skal innebære et politisk samarbeid i Norge, og at delegasjonen vil få mulighet til å drøfte hva det skal konkret innebære når de i Sør-Sudan. 

Norsk Folkehjelp har allerede et godt samarbeid på Sør-Sudan med andre LO-forbund og Arbeiderpartiet. Westhrin fremhever spesielt det gode samarbeidet med Industri og Energi for å bedre arbeidsvilkår i petroleumsindustrien i Sør-Sudan, og det politiske samarbeidet de hadde da de utfordret Aker ASA og Aker BP på menneskerettigheter og på muligheten Sør-Sudanesiske ofre for oljekrigen har til oppreisning og erstatning i forbindelse med oppkjøpet av Lundin Energy i Sverige.

– Vi ønsker å stå på det sør-sudanske folkets side, og vi ser at vår solidaritet kommer til å trengs i en lang tid framover. Norge og Norsk Folkehjelp har spilt en viktig rolle i Sør-Sudan, og Fagforbundet kommer nå til å inkludere Sør-Sudan i de utenrikssamtalene vi har inn mot regjeringen og partiene. Vi og våre ambassadører er klare til dyst, sier Mette Nord entusiastisk.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?