Til hovedinnhold

Helsevesenet skriker etter heltid og oppgavedeling

Vil ha flere hele og faste stillinger. Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Vil ha flere hele og faste stillinger. Leder av Fagforbundet, Mette Nord. (Foto: Lars Helgerud)

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mangelen på helsepersonell fortsetter å øke. Fagforbundets leder, Mette Nord, er ikke overrasket og mener tallene viser at helsevesenet skriker etter heltid og oppgavedeling. – Noe av det viktigste vi kan gjøre er å løse deltidskrisa. Vi trenger flere hele faste stillinger, sier Nord.

12.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 18.01.2023

Fagforbundet mener at uten heltid vil ikke helsevesenet være attraktivt å jobbe i for unge arbeidstakere. 

Statistisk sentralbyrå har oppdatert framskrivingene av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell.

Heltid en forutsetning

– Det handler om at de ansatte må ha ei lønn å leve av, en god pensjon, mulighet for boliglån og få hverdagen til å gå rundt. Jobber du deltid, har du ingen av delene, sier Nord.

Hun påpeker at mer heltid vil skape bedre kvalitet i tjenestene ved at brukerne får møte igjen den samme ansatte som kjenner deres behov og historie. Flere faste, hele stillinger er også en forutsetning for bedre oppgavedeling og kompetanseplanlegging. 

– For å bruke tilgjengelig kompetanse bedre må folk få tid og rom til å utvikle seg, få mer kompetanse og ta flere oppgaver. De må rett og slett være mer på jobb og vi må ha en mer stabil arbeidsstyrke. Om du er to dager på en arbeidsplass i løpet av en uke, så kan ikke den ene av de to dagene være på kurs, sier Nord.  

Oppgave, ikke yrkestittel

Tallene til SSB legger til grunn den samme utviklinga som har vært - at grupper med høyere utdanning skal øke på bekostning av helsefagarbeidere og andre med yrkesfaglig utdanning. Fagforbundet mener at man først og fremst må se på oppgaven, ikke yrkestittelen, når man skal organisere arbeidet ute i helse og omsorgssektoren.

– For å møte den  eksisterende og varslede bemanningskrisa i helsesektoren må vi fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre og bemanninga må styrkes. Ansatte må ha forutsetninger til å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte, sier Nord.

Heltid er en vinn-vinn-vinn-situasjon

Det handler alltid om å gi folk gode omsorgstjenester, påpeker forbundslederen.

– Helsefagarbeidere kan løse langt flere oppgaver enn hva som er vanlig i dag. De vil få utnyttet kompetansen sin bedre, og sykepleierne får frigjort tid til å utøve sykepleie. Samtidig får pasientene bedre omsorgstjenester.

– Men, ingenting av dette er mulig å få til uten heltid, avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?