Til hovedinnhold

Kreftsak oppe i Høyesterett

Tidligere brannkonstabel Henry Sørensens sak om å få kreftsykdommen godkjent som yrkesskade er nå oppe i Høyesterett.

Tidligere brannkonstabel Henry Sørensens sak om å få kreftsykdommen godkjent som yrkesskade er nå oppe i Høyesterett.

Da Henry Sørensen fikk avslag på søknaden om å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade, fikk det dramatiske følger for flere enn han. Nå skal det hele avgjøres i Høyesterett.

11.10.2022 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 13.10.2022

Henry Sørensen jobba 15 år som røykdykker i Bergen mellom 1965 og 1980. I voksen alder fikk Sørensen påvist prostatakreft og Fagforbundet mener dette kommer som følge av brannrøyk og kjemikalier han ble eksponert for gjennom sin karriere som brannmann.

Kreftsykdom som følge av jobben

– Det er ikke tvilsomt at brannmenn blir eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer som gjør det sannsynlig at kreften kan ha kommet som konsekvens av årevis med innpusting og eksponering av kreftfremkallende kjemikalier i røyk, damp, gass og partikler som dannes ved brann. Vi tar denne saken til høyesterett for Henry og alle andre brann- og redningspersonell med kreftsykdom som følge av den jobben de har gjort, sier Fagforbundets advokat som representerer Sørensen, Anne Gry Rønning-Aaby.

Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og Jørn Davidsen fra Bergen Brannkorpsforening.

Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og Jørn Davidsen fra Bergen Brannkorpsforening. (Foto: Renate Tårnes)

En viktig kamp for mange

Sørensen søkte yrkesskadeerstatning fra NAV, men til tross for at trygderetten hadde avsagt flere kjennelser hvor prostatakreft var godkjent som yrkessykdom avslo likevel NAV kravet fra Sørensen. Trygderetten ga NAV medhold i saken  og Fagforbundet bestemte seg derfor for å ta saken videre til lagmannsretten dessverre med skuffende resultat.

Da dommen fra Gulating lagmannsrett i vinter ga NAV medhold, var Fagforbundet sterkt uenig, og anket derfor saken til Høyesterett.

– For Fagforbundet er det svært viktig at saken blir prøvd for Høyesterett, og vi er glad for å bidra til at Henry og hans kollegaer i brannvesenet får en rettmessig behandling etter årevis med eksponering av kreftfremkallende stoffer i yrket som brannkonstabel. Vi er takknemlige for at Henry står fremst i den kampen som er så viktig for så mange, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Les Fagbladets intervju med Henry Sørensen. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?