Til hovedinnhold

Forsvar av menneskerettigheter er ikke terrorisme

Shawan Jabarin, direktør for Al-Haq

Shawan Jabarin, direktør for Al-Haq (Foto: Ingunn Eriksen)

Fagforbundets delegasjon til Palestina har nylig hatt møte med Shawan Jabarin, direktør for den palestinske menneskerettighetsorganisasjonen Al Haq. Al-Haq er en av de seks organisasjonene som Israel terrorstemplet i oktober i fjor, og som fikk raidet og stengt ned kontoret 18. august, like før delegasjonens besøk.

18.09.2022 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 06.09.2023

For tiden er Fagforbundet og Al-Haq begge med i den europeiske-palestinske koalisasjonen Dont buy into Occupation.

Fagforbundets Palestina-ambassadører og representantene for Fagforbundets politisk ledelse fikk et sterkt og inspirerende møte med Jabarin i Ramallah.

 

Vi nekter å være ofre – vi er først og fremst menneskerettighetsforkjempere

– Målsettingen med Israels langvarige svertekampanje, terrorstempling og nedstengning av kontoret vårt er å kneble oss. Israelske myndigheter forsøker å tvinge oss til å forsvare oss som offer for det som etter vårt syn, er en ulovlig militær ordre.  Vi kan ikke tillate oss å skifte fokus. Vår hovedoppgave er, og vil alltid være, å forsvare de virkelige ofrene:  palestinere som er utsatt for menneskerettighetsbrudd, uansett om det er Israel eller De palestinske selvstyremyndighetene (PA) som er ansvarlig for bruddene. Vi vil fortsette å kjempe ofrenes rett til rettferdighet, forklarer en kampklar Jabarin. 

Terrorstemplingen og nedstengningen av kontorene til de seks organisasjonene: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), , the Union of Agricultural Work Committees (UAWC), and the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) og den syvende organisasjonen Health Work Committees (HWC), har vekket det internasjonale samfunnet. Fagforbundet og LO er blant  de 190 organisasjonene  som har undertegnet et internasjonalt felles opprop til støtte for organisasjonene.

 

Norges støtte til Al-Haq

10 europeiske utenriksministre, inklusiv utenriksminister Anniken Huitfeldt har fordømt terrorstemplingen.

– Norges utenriksminister bidro til at den massive internasjonale støtten til Al-Haq og de andre terrorstemplede organisasjonene, da hun var tidlig ute med å si at den norske økonomiske støtten til Al-Haq vil fortsette. Det vi trenger nå er at Norge og andre land tar et politisk standpunkt etterfulgt av handling, poengterer Jabarin.

Forsøk på å kvele all kritikk om apartheid og krigsforbrytelser

Al-Haq har status som rådgivende organ for FN og bidrar med dokumentasjon for folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske territoriene.

31. mai i år sendte Al-Haq og 90 andre organisajoner, inklusiv Fagforbundet, et felles innlegg til FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for Palestina som undersøker de grunnleggende årsakene til Israels pågående brudd på palestinske rettigheter. Organisasjonene oppfordret kommisjonen til å anerkjenne og adressere apartheid som en av grunnårsakene.

Shawan Jabarin ser en klar sammenheng mellom Israels angrep på det palestinske sivilsamfunnet og FNs granskning av Israel.

– Israel angrep på de palestinske organisasjonene er lik en henrettelse. Ikke med krutt og kuler, med med å frata oss alle legitime minimuskrav til rettsbeskyttelse og rettferdig rettergang. Det finnes ikke bevis for at vi har koblinger til terrorisme, det har til og med CIA slått fast. Det finnes derimot mange bevis for at vi har med et undertrykkende regime å  gjøre som delegitimiserer menneskerettighetsorganisasjoner, tordner Jabarin.

Shawan Jabarin nekter å gi opp arbeidet for menneskerettigheter og folkeretten.

Shawan Jabarin nekter å gi opp arbeidet for menneskerettigheter og folkeretten. (Foto: Ingunn Eriksen)

 

Apartheid-seminar på Stortinget 19. september

 Al-Haq er representert på et seminar om Israels apartheidregime på Stortinget 19. september i regi av SV, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og LO.

Flere rapporter har de siste to årene konkludert med at Israels systematiske diskriminering av det palestinske folket utgjør apartheid under internasjonal rett. Al-Haq, Human Rights Watch, B’Tselem og Al Mezan Center for Human Rights – Gaza vil legge fram sine rapporter, etterfulgt av en diskusjon hva Norge kan bidra med for å få en slutt på den systematiske og institusjonalisert undertrykkelsen av palestinerne i Israel og i Palestina.  

Se Shawan Jabarins appell i forkant av seminaret.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?