Til hovedinnhold

Hva oppnår vi med god klubborganisering?

Klubborganisering

Klubborganisering (Foto: Fagforbundet)

Den plasstillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen i Fagforbundet. Hver arbeidsplass skal ha en tillitsvalgt, og i vedtektene våre står det hvordan vi skal organisere oss og hvorfor. Der står det også om klubborganisering.

19.11.2018 av Organisasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 14.09.2022

Alle medlemmer i Fagforbundet tilhører en fagforening, det er der alle har medlemskapet sitt, og styret i fagforeninga har ansvar for alle medlemmene.

I fagforeninga kan det være flere klubber. Klubben er ifølge Fagforbundets vedtekter forbundets organisasjonsledd på virksomhets- og undervirksomhetsnivå og følger arbeidsgivers fullmaktsstruktur. Det vil altså si at en klubb er en virksomhet med tariffavtale og medlemmer i Fagforbundet.

Viktig for medlemsdemokratiet

Noen oppgaver er felles for alle verv og nivåer i forbundet; Tariff, verving og medlemsoppfølging, yrkesarbeid, arbeidsmiljøarbeid og faglig-politisk påvirkningsarbeid. For å lykkes med alt dette trenger vi engasjerte medlemmer på arbeidsplassene. Det er der klubben skal gjøre en forskjell. Klubben med den tillitsvalgte som samlingspunkt, gjør Fagforbundet både synlig og nært. Det gir fornøyde medlemmer, medlemmer som verver kolleger og som gjennom medlemsdemokratiet sier sin mening og som støtter og utfordrer nærmeste tillitsvalgt til å bli enda bedre tillitsvalgt.

Det er ikke vanskelig

For å komme i gang med organisering av klubbene, kan fagforeningsstyret vedta at dette er noe man skal starte å arbeide med.

Ofte behøves bare små justeringer fra måten man organiserer arbeidet på i dag, for å komme godt i gang. Det viktigste er å huske på å skille mellom de organisatoriske oppgavene som ligger til fagforeningsstyret, og de oppgavene som ligger til klubben. Klubben skal i hovedsak håndtere saker som dreier seg om tariff, lov- og avtaleverk. Altså de sakene som gjelder medlemmet på arbeidsplassen.

Slik kan en fra oppgave til oppgave se i vedtektene at fagforeningsstyret har det overordna ansvaret for hvordan klubbstyret og de tillitsvalgte fungerer, mens klubbene har ansvar for å gjennomføre Fagforbundets og fagforeningas politikk overfor arbeidsgiver på vegne av medlemmene.

Løse saker nærmest de den gjelder

En positiv konsekvens av god klubborganisering er når saker og problemstillinger som oppstår på en arbeidsplass meldes inn til den nærmeste klubbtillitsvalgte gjennom et medlemsmøte på arbeidsplassen, altså et klubbmøte. Da legger man bedre til rette for en god behandling av saken sammen med de det gjelder på det nivået problemstillingen har oppstått.  Slik kan en få en rask avklaring på problemstillingen uten at saken må «løftes ut» av virksomheten. Dette sikrer også på en bedre måte at alle involverte på arbeidsplassen får den samme informasjonen om arbeidet med saken.

 


Fagforbundet

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?