SAS-streiken er over!

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Birgit Dannenberg Fagforbundet)

- Vi ønsker å berømme SAS-pilotene, Norsk Flygerforbund og Parat for håndteringen av en vanskelig konflikt og for den enigheten de har kommet frem til, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

19.07.2022 av Petra Brinch
Sist oppdatert: 20.07.2022

Etter 9 måneders forhandlinger og 2 uker med streik, har pilotene og SAS kommet frem til enighet. Nå får de 450 oppsagte pilotene sikret gjenansettelse og SAS har bekreftet at pilotenes tariffavtaler også skal gjelde i datterselskapene SAS Connect og SAS Link. Dette har vært viktige krav fra pilotene.

- Selskaper kan ikke bruke stram økonomi som unnskyldning for å se bort fra grunnleggende regler og rettigheter i arbeidslivet. Dette har vært en viktig kamp både for pilotene og for hele det organiserte arbeidslivet, kommenterer Nord.

- Pilotene har kommet SAS i møte i en svært vanskelig situasjon. Det viktige er at pilotene fikk SAS-ledelsen til å forplikte seg til at avtalelengden på 5 år er et unntak som ikke skaper presedens for kommende avtaler i selskapet, sier hun.

Veien fremover

- SAS-ledelsen har et stort ansvar for å bygge tillit og styrke samarbeidet med pilotene. Den skandinaviske modellen og et velfungerende trepartssamarbeid burde være en bærebjelke i SAS i framtida, avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?