Israelske bosettervarer skal endelig merkes

Stein Guldbrandsen, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg vil ha stopp med handel med de folkerettsstridige bosettingene

Stein Guldbrandsen, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg vil ha stopp med handel med de folkerettsstridige bosettingene (Foto: Ingunn Eriksen)

Utenriksdepartementet bestemte 10. juni at næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel skal merkes med hvilket område produktet kommer fra, og at det kommer fra en israelsk bosetting dersom det er tilfelle.

12.06.2022 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 14.06.2022

Langvarig kamp for Arbeiderpartiet og Sosialist Venstreparti er over

I 2010 gikk Norge inn for at Israel skulle bli medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Israels medlemskap var omstridt. Stoltenberg-regjeringen II valgte å presisere at dette kun gjaldt Israel innenfor grensene før 4.juni 1967. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krevde merking av bosettervarer allerede i 2011. Regjering sa i flere år at de vurderte merking av bosettervarer uten at det ble gjennomført.

Arbeiderpartiet landsmøtet i 2017 var derimot tydelig på at partiet støtter merking av israelske bosettervarer "for å gi konsumenter mulighet til å ikke kjøpe disse produktene". I tillegg krevde landsmøtet at norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene.

Senere samme år fremmet Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken forslaget  «Stortinget ber regjeringen utarbeide en merkeordning for å klargjøre for norske forbrukere hvilke israelske produkter som er produsert på okkupert land i strid med folkeretten.» 

Forslaget ble nedstemt av Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, mens representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte for. 64 var mot forslaget, 37 for.

Den  12. november  2019  slo  EU-domstolen  fast  at matvarer   som   er   produsert   i   israelske   bosettinger   i okkuperte områder på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem og Golanhøydene, må tydelig merkes med varen kommer fra en israelsk bosetting.

Petter Eide, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk var raskt ute og fremmet på vegne av  SV dok.8 forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen innføre en merkeordning for varer, slik  at  varer  som  kommer  fra  områder okkupert  av  Israel, må  merkes med  opprinnelsesområde  etter  mal  av  EU-domstolens  vedtak om en slik merking.
  2. Stortinget ber regjeringen klargjøre ansvar for merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel, før de når norske forbrukere.
  3. Stortinget ber regjeringen utrede kontrollmekanismer og eventuelle sanksjoner mot ansvarlige aktører som bryter  ny  bestemmelse  om  merkeordning for  varer  som  kommer  fra  områder  okkupert  av Israel.

Forslaget kom opp til votering i mai 2020 uten å få flertall.

Et viktig første skritt – men Fagforbundet forventer mer

Fagforbundet gratulerer regjeringen med avgjørelsen om merking, men er også tydelig på at dette ikke er nok.

– ­Det er bra at Fagforbundets krav fra 2011 endelig er på plass. Det overlater imidlertid ansvaret til oss forbrukere. Derfor foreslo vi, og LO-kongressen vedtok, å kreve et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder, sier Stein Guldbrandsen, medlem i Arbeidsutvalget.

 

En takk fra Palestina

Den palestinian statsministeren  Mohammad Shtayyeh berømmet Norge for en historisk og moralsk avgjørelse  på et regjeringsmøte 13. juni. Han oppfordret samtidig alle nasjoner å stoppe handel med bosettingene i respekt for internasjonal lov. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?