Til hovedinnhold

LO-kongressen: Storrengjøringa i arbeidslivet må fortsette

Leder og nestleder i Fagforbundet, Mette Nord og Sissel Skoghaug, som er foreslått som ny nestleder i LO.

Leder og nestleder i Fagforbundet, Mette Nord og Sissel Skoghaug, som er foreslått som ny nestleder i LO. (Foto: Kjell-Erik Kallset)

Mandag 30. mai samles 315 delegater fra ulike forbund og fylker til LO-kongressen hvor den politiske kursen for fagbevegelsen de neste årene skal stakes ut. – For Fagforbundet er det viktigste at vanlige folk får en trygg arbeidshverdag, at klimagassutslippene kuttes og at forskjellene reduseres, sier Mette Nord.  

11.05.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 24.05.2022

For første gang siden 2013 er det en rødgrønn regjering som styrer landet, og det gjør at dette blir en av de mest spennende kongressene på lang tid. LO-kongressen er LOs høyeste organ hvor de store politiske linjene skal vedtas. Fagforbundet er representert med hver tredje delegat og er uten tvil det største forbundet.

– For Fagforbundet handler LO-kongressen om å få vedtatt ny politikk i tunge saker som er viktige for våre medlemmer. Det handler om å styrke velferdsstaten, nei til privatisering, flere hele faste stillinger,  klima og kampen for likestilling, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.  

– Etter åtte år med høyreregjering har Norge fått en ny politisk kurs. Vi har allerede erfart at storrengjøringa i arbeidslivet har kommet godt i gang. Nå blir det viktig at LO vedtar politikken som vil legge grunnlaget for å fortsette dette arbeidet de neste årene, sier Nord.

Heltid og pensjon like viktig som før

Rundt sju av ti ansatte som jobber turnus i helse og omsorgssektoren jobber deltid, og det utlyses svært få heltidsstillinger for helsefagarbeider i Norge. Dagens regjering har tatt flere grep som er gode, men vi er langt fra ferdig.

– En av de viktigste likestillingskampene i nyere tid er kampen for hele faste stillinger. Vi vet at det er flest kvinner som jobber deltid. Derfor er kampen for heltid også kampen for likestilling, sier Mette Nord.

Pensjon vil alltid være en av Fagforbundets fremste saker, og det blir en viktig sak for oss under LO-kongressen.

– Det må bli slutt på offentlig konkurranse i ansattes pensjon. Vi trenger en god levealderjustering og å sikre de med særaldersgrenser en god pensjon, sier Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

Framtidsretta klimapolitikk

Fagbevegelsen må bidra til å sikre leverandørindustrien, samtidig som vi tar inn over oss at vi skal gjennomføre ei storstilt grønn omstilling av norsk arbeidsliv. Dette er en sak hvor det er viktig at LO samler seg.

 – Vi i Fagforbundet mener LO-kongressen må gjøre framtidsretta vedtak. Vi må ha en politikk som sikrer arbeidsplasser langs kysten og som skaper ny, grønn industri. Det er mange forslag som blir tatt opp i løpet av kongressen, og det er viktig at vi får jobba fram kompromisser som har brei tilslutning i LO, sier Sissel Skoghaug.

Fagforbundets 93 delegater er klare for landets største politiske verksted.

Fra åpningen av LO-kongressen i 2017.
Fra åpningen av LO-kongressen i 2017. (Foto: Trond Isaksen)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?