Til hovedinnhold

– Israels behandling av palestinske barn i fangenskap er uakseptabel

Representanter for 33 norske organisasjoner, deriblant Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, LO og Fellesutvalget for Palestina, overleverer et opprop om å opprettholde barnerettslige standarder og stoppe alle former for mishandling av anholdte barn.

Representanter for 33 norske organisasjoner, deriblant Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, LO og Fellesutvalget for Palestina, overleverer et opprop om å opprettholde barnerettslige standarder og stoppe alle former for mishandling av anholdte barn. (Foto: Knut Brobakken / Fagforbundet)

"Vi ber om at Norge i Sikkerhetsrådet tar initiativ til at det opprettes en Action Plan overfor Israel – for sterkere oppfølging av anbefalingene fra FN-kontoret Children And Armed Conflict. Anbefalingene dreier seg bl.a. om noe så elementært ... som å opprettholde barnerettslige standarder, stoppe alle former for mishandling av anholdte barn, og å stoppe forsøk på å rekruttere dem som informanter."

04.05.2022 av Knut Brobakken
Sist oppdatert: 05.05.2022

Dette er noe av ordlyden i et opprop til Norsk UDI fra 33 norske organisasjoner (blant dem Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, LO og Fellesutvalget for Palestina).
Oppropet ble mandag overlevert av representanter for organisasjonene til UDIs avdelingsdirektør i seksjon for humanitære spørsmål, Gunn Jorid Roset.

FN-rapporten "Report of the Secretary-General on children and armed conflict" fra juni 2021 dokumenterer at Israel arresterer 500-700 palestinske barn hvert år og utsetter dem for fysiske og psykiske overgrep.

Palestinske barn, noen så unge som 12 år, utsettes rutinemessig for følgende behandling:

  • Hentes hjemmefra om natten av bevæpnede soldater.

  • Bindes, får bind for øynene og lenkelegges.

  • Avhøres uten advokat eller pårørende til stede, og uten at bilde eller lyd fra avhørene tas opp.
  • Settes i isolat.

  • Tvinges til å signere tilståelser (ofte på hebraisk - et språk de ikke forstår).

Fagforbundets arbeidsutvalg ved Svend Morten Voldsrud kom i forbindelse med oppropet med følgende uttalelse:

"Israels behandling av palestinske barn i fangenskap er uakseptabel. Flere FN rapporter viser at behandlingen bryter med internasjonale konvensjoner. Derfor er dette arbeidet og samarbeidet så viktig. Vi krever at Norge bruker sin posisjon i sikkerhetsrådet til å arbeide for en sterkere oppfølging av anbefalingene i FNs rapporter."

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?