Valg av ansatterepresentanter i Posten klart

F.v.: Lars Nilsen, Tove Rundtom, Ann Elisabeth Wirgeness, Gerd Øiahals og vara Knut Marius Lydvo.

F.v.: Lars Nilsen, Tove Rundtom, Ann Elisabeth Wirgeness, Gerd Øiahals og vara Knut Marius Lydvo. (Foto: Alf Ragnar Olsen, LO Media)

Valgstyret har avlyst valget siden det bare var sendt inn ett forslag til liste. Våre kandidater ble dermed valgt inn i styret; Gerd Øiahals, Lars Nilsen, Tove Rundtom og Ann Elisabeth Wirgeness.

29.04.2022
Sist oppdatert: 29.04.2022

Styrevalget i Posten og Bring skulle gjennomføres 11.- 20. mai. Siden det bare var ett forslag til liste, er de som ble foreslått på denne listen valgt. Valgstyret besluttet i møte 28. april 2022 å innstille gjennomføringen av valget.

– Våre tillitsvalgte sto i startblokka for å dra ut og oppfordre medlemmene til å stemme. Det er lagt ned et fantastisk planleggingsarbeid, men så ble hele valget avlyst. Vi fire som sitter i styret nå skal også i neste periode være de ansattes representanter. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle som har deltatt i det forberedende arbeidet. Det ble ikke bruk for det denne gangen, men ta vare på alle planer. Om to år er det ny runde, forteller leder i Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Valget gjelder for perioden 2022 til 2024. Også for valg av norske representanter til Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU) forelå det ved fristens utløpt 25. april kun én liste.

Følgende er derfor valgt som de ansattes representanter i styret for Posten Norge AS for perioden 2022 til 2024:

  1. Gerd Øiahals
  2. Lars Nilsen
  3. Tove Rundtom
  4. Ann Elisabeth Wirgeness

Som vararepresentanter er valgt (i rekkefølge):

  1. Knut Marius Lydvo
  2. Paul-Espen Haukedal
  3. Gøran Raknem
  4. Mali Solvang
  5. Tom Sørensen
  6. Judith Olafsen

Europeisk samarbeidsutvalg

Som norske representanter og personlige vararepresentanter til Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU) er følgende ansatte valgt for perioden 2022-2024:

Representant: Gerd Øiahals
Personlige vararepresentanter: 1. Tove Rundtom, Fagforbundet og 2. Ann Elisabeth Wirgeness, Fagforbundet

Representant: Lars Nilsen, Fagforbundet 
Personlige vararepresentanter: 1. Knut Mario Lydvo, Fagforbundet og 2. Andreas Huuse Vaagen, Fagforbundet

Representant: Basim Jashanica, YTF
Personlige vararepresentanter: 1. Alf Gunnar Kvilesjø, YTF og 2. Jonas Grøndahl, YTF

Representant: Paul-Espen Haukedal, HK
Personlige vararepresentanter: 1. Cathrine Aarthun, HK og 2. Tore M. Steen, HK

Representant: Bjørn Nikolai Slettebø, Econa
Personlige vararepresentanter: 1. Elisabeth Lau-Henriksen, Econa og 2. Espen Bolghaug, Econa

Representant: Tore Kvilhaug, NITO
Personlige vararepresentanter: 1. Bjørn Sauro, NITO og 2.Ulf Eriksen, NITO

Representant: Jan-Magnus Neverdal, Tekna
Personlige vararepresentanter: 1. Kaja Drews, Tekna og 2. Hanne G. Lien, Tekna

Representant: Gøran Raknem, Norsk Jernbaneforbund
Personlige vararepresentanter: 1. Solfrid Træet, Fagforbundet og 2. Odd Arne Hartvigsen, Fagforbundet

Representant: Even Kleppen, Fellesforbundet
Personlige vararepresentanter: 1. Bjørn Kanten, Fellesforbundet og 2. Arne Karlsen, Fellesforbundet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?