– Tida renner ut for palestinske organisasjoner

Dr Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy i menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq

Dr Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy i menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq (Foto: Knut Brobakken / Fagforbundet)

Hvordan ville vi reagert hvis regjeringen hadde forbudt Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp og stemplet dem som illegale terror-organisasjoner? Dette er situasjonen for Al-Haq og 5 andre palestinske menneskerettsorganisasjoner. For seks måneder siden erklærte Israel at de anser disse organisasjonene for å være terrororganisasjoner, og at det kan medføre strenge straffer å arbeide for, samarbeide med eller finansiere dem.

07.04.2022 av Knut Brobakken
Sist oppdatert: 08.04.2022

Dr Susan Power, som har stillingen Head of Legal Research and Advocacy i menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq, besøkte denne uken Oslo for å diskutere den dramatiske situasjonen med representanter for regjeringen og fagbevegelsen. I den forbindelse holdt hun følgende appell:

(klikk her for å se video-versjon av appellen )

– Mitt navn er Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy i Al-haq, en menneskerettighetsorganisasjon i Palestina. Vår organisasjon, sammen med fem andre organisasjoner, har nylig blitt  stemplet av Israel som terrororganisasjoner under antiterrorlovgivningen.

– De israelske myndighetene prøver å oppnå en total nedstenging av organisasjoner som overvåker og dokumenterer overtredelser av internasjonale menneskerettighetslover i de okkuperte områdene.

Strenge strafferammer

– Konsekvensene av dette er veldig alvorlige – lederne for disse organisasjonene kan bli idømt fengelsstraff på opp til 25 år. Mellomledere kan få opptil 15 års fengsel, og ansatte i organisasjonene kan idømmes 5 års fengelsstraff. Vi ser allerede disse konsekvensene i praksis.

Konsekvensene merkes allerede

– I februar ble presidenten i the Palestinian Union of Women's Committees dømt i en militærdomstol i en oppdiktet rettssak basert på hemmelige bevis. Hun ble idømt en 16 måneders fengselsstraff og bøtelagt. 7.mars ble Salah Hammouri, en advokat knyttet til organisasjonen Addameer, anholdt og satt i husarrest. Disse tilfellene er direkte knyttet til Israels terrorstempling av organisasjonene.

- Finansieringen av organisasjonene står også i fare - europakommisjonen har allerede suspendert utbetalinger som et føre-var-tiltak, og donasjoner kan bli blokkert i det israelske banksystemet.

Tidspress

– Fram til nå har terrorlistingen vært midlertidig , men etter 7 måneder vil stemplingen gjøres permanent. Det betyr at allerede i mai kan definisjonen av våre organisasjoner som terrororganisasjoner gjøres permanent. Vi arbeider med å appellere prosessen, men vet ikke hvor lenge vi kan utsette dette.

– Så vi er under et stort tidspress  - terrorstemplingen må trekkes tilbake, og vi trenger at tredjepartsland legger press på Israel for at dette skal skje.

FNs spesialrapportør om menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, har uttalt at Israels misbruk av antiterror-lovgivning på denne måten vil føre til at palestinske sivilinstitusjoner og menneskerettighetsorganisasjoner kveles.

– Så det er av avgjørende betydning at tredjepartsland intervenerer. Norge har sagt at om ikke Israel kan legge fram bevis i løpet av rimelig tid, må de trekke tilbake terrorstemplingen. Dette var for fire måneder siden, og vi føler at Israel har fått  mer enn god nok tid til å reversere de erklæringene som fører til så alvorlige konsekvenser for oss.

Et angrep på rettsstaten 

– Vi trenger at Norge setter foten ned og oppfyller sitt løfte om å få Israel til å trekke disse beskyldningene tilbake. Disse beskyldningene er et angrep på det palestinske sivilsamfunnet. De er et angrep på rettsstaten og demokratiet. Vi trenger at det internasjonale samfunnet står sammen med Palestina og de palestinske organisasjonene.

Se Dr. Susan Powers sterke appell:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?