Fire i farta

Hva er den viktigste saken for deg på LO-kongressen?

06.04.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 06.04.2022

Tarjei Leistad, nestleder Fagforbundet Trøndelag.
Tarjei Leistad, nestleder Fagforbundet Trøndelag. (Foto: Lykt Foto & film)

Tarjei Leistad, nestleder Fagforbundet Trøndelag.

Jeg vil jobbe for en god og tydelig politikk for offentlig sektor. Der hele stillinger, bedre bemanning og en profittfri velferd er kjernen, samt et LO som tydelig slår fast at offentlige tjenester skal drives i egen regi av egne ansatte. Så er jeg opptatt av at LO skal ha en god internasjonal uttalelse der vi fordømmer all brudd på folkeretten, og vil bruke virkemidler som boikott mot for eksempel Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza. Samtidig som vi skal ha et aktivt folk til folk samarbeid og internasjonalt faglig samarbeid.

Sissel Skoghaug, nestleder i fagforbundet
Sissel Skoghaug, nestleder i fagforbundet (Foto: Fagforbundet)

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet

Fagforbundet er helt avhengige av styrket tariffmakt. Da må forbundene og LO ha som mål å øke organisasjonsgraden - altså bli enda flere medlemmer. Vår samla styrke og innflytelse ligger i at vi er mange og at vi har en bred organisering. Vi må ha aktive medlemmer og tillitsvalgte, og medlemskapet må oppleves relevant og innholdsrikt. Forbundene må organisere flere medlemmer, og særlig prioritere innsatsen i områder med få medlemmer. Andelen yrkesaktive med høgskole- og universitetsutdanning er også økende. Vi må ha som mål å være den foretrukne hovedorganisasjonen for alle yrkesgrupper. 

Terje Strømsnes, leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo
Terje Strømsnes, leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo (Foto: Fagforbundet)

Terje Strømsnes, leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo

Styrke allmenngjøring av tariffavtaler. Det offentlige må fortsette å gå foran i arbeidet for et seriøst arbeidsliv. Vellykkede modeller som Oslo-modellen må legge grunnlaget for en Norgesmodell. Arbeide for en kraftig opprustning av Arbeidstilsynet, andre tilsynsmyndigheter. En annen viktig sak er at hovedkontorene i bedrifter forblir i Norge og at statlige selskaper som forvalter eierskapet til viktige naturressurser og infrastruktur forblir 100 % statlig eid, og at staten tar tilbake selskaper som er solgt ut. 

Trude Stavheim og Ivar Romundstad på kompetansesenteret Østlandet har jobbet med Aleris-saken i lang tid. 20.09.2018
Ivar Romundstad, nestleder i Fagforbundet Viken
 (Foto: Birgit Dannenberg)

Ivar Romundstad, nestleder i Fagforbundet Viken

Internasjonal solidaritet, og spesielt solidaritet med Palestina, er viktig. Det har i de senere år skjedd en ytterligere forverring som gjør at okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne eskalerer. Det er tid for at vi krever en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, på samme måte som vi krever når det gjelder andre okkupasjonsmakter. Jeg håper LO-kongressen støtter dette.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?