Årets bussoppgjør i gang

Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet (til venstre) overleverer kravene til Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet (til venstre) overleverer kravene til Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet leverte sine felles krav til ny bussbransjeavtale i dag. NHO Transport og Spekter er forhandlingsmotpart.

04.04.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.04.2022

Det knyttes spenning til årets oppgjør. Dagens kravoverrekkelse viste at partene står et stykke fra hverandre. Partene starter forhandlingene rett over påske, den 21. april – og målet er som alltid å bli enige om en løsning.

Slik gikk det imidlertid ikke ved forrige hovedoppgjør i 2020, som endte med storstreik. Kravene var da som nå at medlemmene må nærme seg gjennomsnittlig industriarbeidelønn.

Kjøpekraft og sikkerhetssjekk

Fagforbundet er opptatt av å øke medlemmenes kjøpekraft og at alt arbeid skal skje i betalt arbeidstid. Økt lønn bidrar dessuten til å gjøre bransjen til en mer attraktiv arbeidsplass for flere.

Det forhandles ikke bare om lønn. Sikkerhet er et av kjerneområdene som skal diskuteres. Partene må blant annet bli enige om hva som skal gjøres i en sikkerhetssjekk, og hvor lang tid som settes av til oppgaven.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?