Siden sist

16.03.2022
Sist oppdatert: 08.04.2022

Kommuneoppgjøret er i gang. Kravdokumentet ble levert 6. april: LO-forbundene i kommunal sektor, LO Kommune, krever et lønnsløft for alle i årets lønnsoppgjør. LO Kommune legger rammen fra frontfaget til grunn for sine krav.

Ny samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet på plass. Etter en periode med uenighet om avtalen mellom forbundene, har nå Fagforbundet og Pensjonistforbundet kommet til enighet om en ny samarbeidsavtale. Pensjonistmedlemmene i Fagforbundet beholder de samme fordelene som før.

Russisk fagrørsle (FNPR) må trekke støtta til invasjonen av Ukraina eller bli suspendert frå internasjonal fagrørsle (ITUC). Det er ultimatumet frå nordisk fagrørsle (NFS) i ei uttalelse sendt til ITUC. Frå før har FNs arbeidslivsorganisasjon ILO stoppa samarbeidet med Russland på grunn av krigen.

Årsmøtet til Fagforbundet Stad har vedtatt å bevilge 50.000 til Redd Barna. Redd Barna gjer ein stor innsats for born i krig og konflikt.

I Norge var det i desember 2021 hele 360 900 personer som mottok uføretrygd. Det utgjør 10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. I løpet av 2021 kom det 28 100 nye uføretrygdede, viser tall fra NAV.

Brevsorteringen i Bodø og Tromsø skal flyttes sørover fra 1. april 2023. Dette på grunn av redusert brevmasse. Endringene påvirker 47 årsverk i Bodø og 30 i Tromsø. Ifølge Judith Olafsen, leder i Fagforbundet Post Nord-Norge, er det mange flere enn 47 personer som blir berørt.

Sykepleiere i Arendal må kansje ta sommerferie utenom juli på grunn av for få kvalifiserte sommervikarer. - De som flytter på ferien, vil få kompensasjon, sier helse og omsorgssjef Nina Evensen Smith.

Stortingets helse- og omsorgskomite anbefaler autorisasjon for paramedisinere. Det har ifølge Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, vært en hjertesak i flere år.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?