Nytt om navn

16.03.2022
Sist oppdatert: 29.03.2022

Wenche Hol er ny leder og opplæringsannsvarlig i Fagforbundet Molde.

Fagforbundet Stad har fått ny hovudtillitsvald i KS-området. Eva Haugland har fleire år bak seg som miljøterapeut og plasstillitsvald ved Bu- og miljøtenesta i Stad kommune.

Martha Kristin Gaptjern i Fagforbundet Flå. Seksjonsledere er:

  • Y-SKA: Gry Brunes
  • Y-SHS: Helen Brenna Haugen (NY) Hun er også opplæringssansvarlig.
  • Y-SST: Arne Olav Mæhlum
  • Y-SKKO: Åse Wee (NY)

 

Fagforbundet Nome har 3 nye tillitsvalgte i høst:

  • Linn Jeanette Gjevestad, Holla 10-årige skole
  • Øyvind Sannes, Herregårdshavna barnehage
  • Jurgita Muraskiene, Skoemyra barnehage

 

 

 

Fagforbundet Lier har hatt årsmøte. Bak fra venstre: styremedlem Grace Paz nyvalgt, styremedlem May Lis Ebbesen nyvalgt HTV, yrkesseksjonsleder Steinar Engebretsen, ungdomstillitsvalgt Tonje Mørch Hansen nyvalgt, yrkesseksjonsleder i kontor og administrasjon Elin Wilhelmsen nyvalgt, pensjonist/uføre tillitsvalgt Grethe Elisabeth Andersen(gjenvalgt for 2 år), leder/HTV Åse Karin Killingberg Brørvik (gjenvalgt som HTV i 2 år). Foran fra venstre: fungerende nestleder Aina Sjøøsten Nilsen, Yrkesseksjonsleder Elin Kjeksrud nyvalgt, styremedlem Marianne Walstad nyvalgt, kasserer Egil Brandbu (gjenvalgt for 2 år), styremedlem Astrid Isene (gjenvalgt), styremedlem/sekretær May Britt Iversen, nestleder Birgitte Qværnstuen nyvalgt, starter i løpet av året. Yrkesseksjonsleder i helse og sosial Camilla Kristiansen, kunne dessverre ikke være til stede.

 

Ny leder i Fagforbundet Sykehuset Namsos er Knut Erik Leithe (59). Han etterfølger Janne E. Jacobsen som har vært leder de siste syv årene. Knut Erik kom fra vervet som nesteleder i foreninga, og er til daglig ansatt som portør ved Sykehuset Namsos.

Unni Wold er valgt som ny leder av Fagforbundet Grimstad. Har tidligere vært nestleder, og leder av yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst.

Vigdis Madsen er ny pensjonisttillitsvalt i Fagforbundet Etne.

Arne Halaas (58) er Pensjonistforbundets nye generalsekretær. Halaas har vært ansatt i organisasjonsavdelinga, men vært utlånt til Pensjonistforbundet.

Fagforbundet Nord-Fron, Fagforbundet Sør-Fron og Fagforbundet Ringebu har på sine årsmøter i mars lagt ned sine foreninger, og stiftet Fagforbundet Midt-Gudbrandsdal. Tidligere leder av Fagforbundet Nord-Fron, Ingvild Sønsteli Aasen, er valgt som leder. 

Ingvild Sønsteli Aasen
Ingvild Sønsteli Aasen (Foto: Privat)

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?