Til hovedinnhold

Det står bra til med lærlingene

Jeanette Lea Romslo, nestleder i Fagforbundet Ung

Jeanette Lea Romslo, nestleder i Fagforbundet Ung (Foto: Martine Grymyr)

Lærlingundersøkelsen 2021 viser at de fleste lærlinger er motiverte og trives på jobb. – Gledelig, men det er fortsatt forbedringspotensiale, sier Jeanette Lea Romslo, nestleder av Fagforbundet Ung.

15.03.2022 av Martine Grymyr
Sist oppdatert: 15.03.2022

Lærlingundersøkelsen for 2021 viser at de fleste lærlinger er motiverte for å lære på arbeidsplassen, de trives på jobb og er fornøyde med faget de har valgt.

Gledelig

– Det er veldig gledelig å få bekreftet at lærlingene i dag i hovedsak er motiverte, trives på jobb og er fornøyde med valget de har tatt, sier nestleder av Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo.  

Til tross for det gode resultatet, ser Romslo også muligheter til å legge enda bedre til rette for lærlingene. 

– Selv om det alltid er forbedringspotensiale, så viser undersøkelsen at flere ledd av systemet fungerer bra. En større satsing på rådgivningstjenesten man får allerede på ungdomsskolen, flere læreplasser og et betydelig yrkesfagløft kan være med på å øke antallet fornøyde lærlinger enda mer i tiden fremover. 

Dette er hovedfunnene i undersøkelsen:

  • 92 prosent av lærlingene er motiverte for å lære på arbeidsplassen
  • 85 prosent av lærlingene trives på arbeidsplassen
  • 77 prosent av lærlingene er fornøyde med valg av fag
  • 84 prosent av lærlingene har hatt praksis i bedrift på vg1, vg2 eller begge trinn

16 prosent mangler plan 

Undersøkelsen, som er utført av Utanningsdirektoratet, viser også at 3,6 prosent av de spurte lærlingene opplever å bli mobbet på arbeidsplassen. I tillegg viser det seg at hele 16 prosent av lærlingene ikke har en intern plan for hva de skal lære i bedriften.  

– Dette ser vi dessverre også når vi er ute på arbeidsplassbesøk og på patruljer hvor vi møter lærlinger. Det er en lovpålagt oppgave, og den skal være i tråd med læreplanen for faget man har valgt. Planen skal vise hvordan bedriften skal svare på de målene som er satt, sier Romslo.   

I tillegg skal bedriften stå for en halvårlig vurdering med en samtale med lærlingen om status og hvordan de føler at det går.  

– Dette er viktig både for lærlingens egen utvikling, men også som et godt og nødvendig verktøy for både lærebedriften og opplæringskontoret, sier Romslo.

Ønsker lovfestet læreplass 

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at det hvert år er nesten 7000 søkere som står uten læreplass. Det er 7000 yrkesfagelever som ikke får fullført utdanningen sin. 

– Det er 7000 for mange. Ikke bare er det utrolig kjipt for de ungdommene det gjelder, men samfunnet går samtidig glipp av viktige ressurser – særlig når vi vet at Norge kan komme til å mangle 100 000 fagarbeidere i 2035. Vi mener det er på høy tid å lovfeste retten til læreplass, sier Romslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?