Til hovedinnhold

Fagforbundet anker kreftsak til Høyesterett

Da Henry Sørensen fikk avslag på søknaden om å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade, fikk det dramatiske følger for flere enn han. Trygderetten snudde i spørsmålet om det er sannsynlig at brannyrket gir risiko for prostatakreft. Fagforbundet har derfor saksøkt Staten.

22.02.2022
Sist oppdatert: 15.03.2022

Dommen fra Gulating lagmannsrett i vinter gir NAV medhold. Fagforbundet er sterkt uenig, og har derfor anket saken til Høyesterett.

Henry Sørensen jobba 15 år som røykdykker i Bergen mellom 1965 og 1980. I voksen alder fikk Sørensen påvist prostatakreft og Fagforbundet mener dette kommer som følge av brannrøyk og kjemikalier han ble eksponert for gjennom sin karriere som brannmann.

Sørensen søkte derfor yrkesskadeerstatning fra NAV. Trygderetten hadde avsagt flere kjennelser hvor prostatakreft var godkjent som yrkessykdom. Overraskende nok avslo likevel NAV kravet fra Sørensen, og Trygderetten ga NAV medhold i saken da anken ble behandlet i 2019, i strid med sine tidligere kjennelser. Fagforbundet bestemte seg derfor for å ta saken videre til lagmannsretten for å prøve saken for domstolen. Dessverre med skuffende resultat.

- Vi er svært skuffet over dommen fra lagmannsretten. Vi mener det er sannsynlig at kreften har kommet som en årsak av årevis innpusting og eksponering av kreftfremkallende kjemikalier og røyk og mener han må få prøvd sin sak i Høyesterett, også fordi denne avgjørelsen får konsekvenser mange andre brannmenn med kreft, sier advokat i Fagforbundet Anne-Gry Rønning-Aaby.

Derfor har hun sammen med Fagforbundet og Henry Sørensen anket saken inn for Høyesterett.

- Jeg er ikke i tvil om at kreftdiagnosen har sammenheng med den jobben jeg hadde som brannkonstabel og hvor dårlig verneutstyr vi hadde den gangen. Vi fikk i oss så mye gift og skit, sier Henry Sørensen (79).

I 2011 fikk han konstatert prostatakreft. Noen år senere fikk han også påvist hudkreft. Selv om livskvaliteten er blitt dårligere, lever han. Det er det mange av hans tidligere kolleger fra brannyrket som ikke gjør.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?