Til hovedinnhold

Vil du studere Facility Management?

Våren 2022 tilbyr OsloMet emnet "Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innen Facility Management" som gir nyttig kompetanse til ledere/kommende ledere innen både renhold og vaskeri. Søk innen 24. januar.

21.01.2022 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 21.01.2022

Emnet gir studenten ferdigheter i å gi servicemedarbeidere opplæring og lede et pågående læringsarbeid i virksomheten man er/blir ansatt i. Oppøvelsen av disse ferdighetene gis først og fremst med utgangspunkt i de nye læreplanene for hhv. renholdsoperatørfaget og vaskerioperatørfaget.

Undervisningen starter fredag 4. februar (uke 5) og er i utgangspunktet nettbasert med bruk av videomøteverktøyet Zoom og læringsplattformen Canvas. Undervisningen varer tom. uke 20 og foregår hver fredag, som oftest i ca. fire timer. Om smittesituasjonen tillater, legges det opp til to fysiske samlinger på Pilestredet-campusen i Oslo. Da blir det et utvidet program.

  • Søknad om opptak er åpent fram til 24. januar/fram til studieplassene er fylt opp. Det tilbys 60 studieplasser.

Krav om opptak til studiet er generell studiekompetanse eller oppfylte realkompetansekrav som er nærmere spesifiserte (dvs. det stilles fagkrav på 112 årstimer i norsk, 140 årstimer i engelsk og 224 årstimer i matematikk i tillegg til det å være over 25 år og kunne dokumentere min. 5 års yrkespraksis – det er mulig at disse fagkravene faller bort fom. neste studieår).

Det er ikke studieavgift knyttet til emnet, kun en mindre semesteravgift. I tillegg er det noen kostnader til innkjøp av egen litteratur samt kostnader ifm. samlingene om du ikke bor i Oslo-området.

Les mer om emnet, hvordan gå fram for å søke, datoene for undervisningen (nettbasert og samlingsbasert) og mye mer på OsloMets landingsside for Facility Management-studiet. 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?