Hvorfor forsvinner helsefagarbeiderne fra sjukehusene?

I ukens direktesending på Facebook diskuterte vi oppgavedeling på sjukehusa, og hva som er årsaken til at yrkesgrupper forsvinner. Fikk du den ikke med deg, kan du se den på vår Facebook-side.

21.01.2022 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 21.01.2022

 
 
Gjennom pandemien har helsearbeidere stått i første rekke i behandlingene av de som blir sjukest av korona. I starten av pandemien med egen helse som innsats, og nå etter to år med pandemi er de ansatte slitne. Mange har med rette klaget sin nød over dårlig bemanning, lange dager og lite fri.

Markant fall i antall helsefagarbeidere

De siste ti årene har antall helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten falt. Antall årsverk som helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeidere i helseforetakene har sunket fra 7845 i 2008 til 4573 i 2015. Det er rimelig å anta at tallet er enda lavere i dag. Hvorfor har det blitt slik? Det diskuterte vi i denne ukens sending på Fagforbundets Facebook-side.

De mange, store spørsmålene

Norge har et skrikende behov for flere helsearbeidere, både spesialister og andre. Men kunne vi løst oppgavene annerledes på sjukehusene allerede i dag? Hvorfor er det sånn at sjukepleiere med sju års utdanning må drive med smittevask når vi har renholdere som burde tatt seg av det? Eller hvorfor må de gjøre de tunge løfta når vi har portører som står klare for å bistå og hvorfor får ikke flere helsefagarbeidere slippe til på spesialavdelingene for å avlaste sjukepleierne?
 
Disse og flere problemstillinger ble diskutert av Iren Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustvik. I tillegg delte sjukepleier Eskild Hustvedt om hverdagen fra kreftavdelinga ved Haukeland sjukehus. På grunn av sykdom ble ukens sending heldigital. 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?