Lytter til Fagforbundet og satser på fagfolk

– Helseministeren har forstått at vi trenger flere ansatte i hele stillinger som deler bedre på arbeidsoppgavene. Vi er glade for at helseministeren har lytta til Fagforbundet og styrker hele laget ute i sykehusene, sier Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

11.01.2022 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 11.01.2022

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) holdt sin første sykehustale i Tromsø og det er helt tydelig at vi har fått ei ny regjering som vil styrke den offentlige helsetjenesten, ta deltidskrisa på alvor og satse på hele laget av fagfolk.

– Det er ingen bedre måte å styrke vår felles offentlige helsetjeneste, enn å satse på fagfolka på sykehusene. Å ansette flere fagarbeidere og folk med ulik yrkesbakgrunn vil bidra til å gi den pleien, behandlingen og hjelpa som alle fortjener, sier Skoghaug.

Fagforbundet er glad for at kompetansehevende tiltak og opplæringsprogrammer for flere personellgrupper blir et viktig satsningsområde.

Heltid vil styrke vår felles helsetjeneste

Vi har fått en regjering som tar deltidskrisa på alvor.

– Mer heltid vil styrke vår felles helsetjeneste. Det vil gjøre at kvaliteten på sykehustjenestene blir bedre og de ansatte får en enklere hverdag både på jobb og privat, sier Skoghaug.

Fagforbundet hadde flere hele faste stillinger som en av våre hjertesaker i valgkampen og i sykehustalen blir det poengtert flere ganger at heltid er en av satsningsområdene.

– Å investere i hele, faste stillinger er bedre enn å bruke store summer på innleie. For å sikre rekrutteringa av sårt tiltrengt helsepersonell må vi tilby trygghet og gode framtidsutsikter.

Klar motsetning til høyresidens privatiseringsiver

– Fagforbundet har fått mer enn nok av høyresidens iver etter konkurranseutsetting og privatisering av det norske helsevesenet. Nå skal det være det offentlige helsevesenet sin tur, sier nestlederen i Fagforbundet.

Det er et stort behov for å se hele helsevesenet under ett og sikre bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten spesielt. Derfor er Fagforbundet også glad for at helseministeren nok en gang bekreftet at de ønsket å avvikle fritt behandlingsvalg. Vi må redusere antall private aktører og markedstenkningen i helsevesenet.

– Viktig at regjeringen følger opp med en styrket sykehusøkonomien som muliggjør en bedre bemanning, beredskap og økt intensivkapasitet. Fagforbundet er godt fornøyd med at det kommer en økonomisk tiltakspakke til sykehusene i vinter, avslutter Skoghaug.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?